sreda , 18 jul 2018
Novosti

Dom zdravlja Novi Pazar podržao projekat „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“

Proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji (EU) podrazumeva ambicioznu i sveobuhvatnu reformu javne uprave.

Pomoćnik direktora za finansijska pitanja, Muamer Delimeđac, je u ime Doma zdravlja Novi Pazar učestvovao u panel diskusiji u sklopu projekta “Reforma javne uprave -izazovi i problemi” dajući podršku navedenom projektu.

Cilj projekta „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“ je da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave koji podrazumeva veću usmerenost na građane i da unapredi odgovornost Vlade Srbije za kvalitet usluga koje pruža građanima.
Partnerstvom do dobre javne uprave je dvogodišnji projekat koji realizuju Evropski pokret u Srbiji (EPuS) i Centar za evropske politike (CEP).
Ciljevi projekta:
Da obezbedi pouzdane činjenice o zadovoljstvu građana trima različitim grupama najčešće korišćenih i najrasprostranjenijih javnih usluga, kao i o kvalitetu kreiranja politike u tim oblastima.

U užem fokusu aktivnosti će biti tri veće grupe javnih usluga iz oblasti zdravstva, unutrašnjih poslova i obrazovanja:
– Usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (one koje su dostupne u domovima zdravlja kao institucijama primarne zdravstvene zaštite);
– Usluge izdavanja ličnih dokumenata: lične karte, pasoši i vozačke dozvole;
– Usluge u sektoru obrazovanja, konkretno upis dece u predškolske ustanove i osnovne škole.