četvrtak , 20 septembar 2018
Novosti

Oprema

Podaci o medicinskoj i dijagnostičkoj opremi Doma zdravlja Novi Pazar

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva EKG-elektrokardiograf višekanalni

10 kom

Služba za zdravstvenu zaštitu žena Ultrazvuk

1 kom

Kolposkop

2 kom

Mikroskop

1kom

Služba za hitnu medicinsku pomoć EKG-elektrokardiograf višekanalni

3kom

Defibrilator poluautomacki punjivi

3kom

Služba za stomatološku zdravstenu zaštitu Zubarske stolice sa pratećom opremom

21 kom

Apoteka Destilator

4 kom