sreda , 18 jul 2018
Novosti

Sistematski pregledi za upis u srednje škole u toku

Sistematski pregledi za buduće srednjoškolce su u toku i obavljaju se u Dečijem dispanzeru u Ulici Stane Bačanin  i dispanzeru u Domu zdravlja.Ove lekarske preglede može obavljati samo izabrani pedijatar koji ima kompletan uvid u zdravstveni karton i koji je upoznat u zdravstveno stanje deteta.Sistematski pregled je besplatan ali i obavezan.

Svi budući srednjoškolci obavezno treba da obave sistematski pregled a pregled treba da izvrši njegov izabrani lekar-pedijatar.”Kod izabranog lekara je sva zdravstvena dokumentacija tako da taj lekar jedini ima uvid u kompletno zdravstveno stanje pacijenta i jedini on je merodavan da izda lekarsko uverenje” naglasila je načelnica Dečijeg dispanzera,dr Vesna Despotović.Ona dodaje ,da ako postoji neki zdravstveni problem kod deteta,ušta takođe jedino izabrani lekar ima uvid,a dete izabere neko zanimanje koje ne može da obavlja nakon školovanja,pedijatar ga šalje na lekarsku komisiju za profesionalnu orjentaciju koja je sastavljena od nekoliko lekara specijalista i oni daju svoje mišljenje da li može dete da upiše taj smer ili ne.

Inače,sistemetski pregledi za decu sportiste se takođe obavljaju u Dečijem dispanzeru i dr Despotović je pozvala sve roditelje i klubove da na vreme dovedu decu na preglede,odnosno,šest meseci pre takmičenja jer je tako propisano.

Sistematski pregledi za upis u srednje škole u Domu zdravlja koštaju 490 dinara dok su sistematski pregledi za decu sportiste uzrasta od 6 do 14 godina besplatni.

Izvor: RTVNP ,www.youtube.com