subota , 25 novembar 2017
Novosti

Služba za zdravstvenu zaštitu žena

ginekologijaSlužba za zdravstvenu zaštitu žena pruža primarnu zdravstvenu zaštitu svim građankama Novog Pazara i okolnih naselja. Svoju delatnost obavlja putem preventivnog i kurativnog rada, kroz ranu dijagnostiku, terapiju, kontinuirani zdravstveno-vaspitni rad, rad na planiranju porodice, kao i rad u Savetovalistu za trudnice.U okviru redovnog rada vrše se ginekološki pregledi u koje su uključeni  Sistematski ginekološki pregled:

 

U Službi zdravstvene zaštite žena se mogu obaviti sledeći pregledi:

• preventivni ginekološki pregled koji obuhvata: manuelni, bimanuelni pregled, uzimanje sekreta na traženje malignih ćelija po metodi Papanikolau testa, uzimanje vaginalnog sekreta na stepen čistoće, kolposkopski pregled, palpatorni pregled dojki (po potrebi upućivanje na ultrazvučni pregled dojke i mamografiju)

• ciljani ginekološki pregled koji obuhvata: manuelni, bimanuelni pregled, uzimanje sekreta na traženje malignih ćelija po metodi Papanikolau testa

• sistematski pregled žena iz radnih organizacija koji obuhvata preventivni ginekološki pregled, po potrebi i ultrazvučni pregled

• prvi pregled trudnice koji obuhvata utvrđivanje starosti trudnoće, određivanje VTP (verovatnog termina porođaja), upućivanje na laboratorijske analize i drugo

• kontrolni pregled trudnice koji obuhvata kontrolu telesne težine i arterijskog krvnog pritiska, ultrazvučnu kontrolu, praćenje trudnoće i stanje ploda

• Savetovalište za trudnice koje postoji pri svakom odeljenju i obuhvata redovne kontrole telesne težine i arterijskog krvnog pritiska, savetovanje o pravilnoj i uravnoteženoj ishrani, kao i značaj redovnih kontrola kod ginekologa

• ginekološki pregled radi lečenja koji obuhvata ginekološki pregled i ostale preglede ciljano i u skladu sa tegobama i procenom lekara

 

Škola za trudnice obuhvata psihofizičku pripremu trudnica za porođaj počev od 27. nedelje gestacijske (sala u pripremi ,edukovana babica za psihofizičku pripremu trudnica SMS Azra Kijevčanin .)

Citološka laboratorija analizira uzeti materijal za traženje malignih ćelija po metodi Papanikolau testa i vaginalni sekret na stepen čistoće vag

Usluge koje se pružaju u Službi za zdravstvenu zaštitu žena:

ginekološki pregled (pod spekulumom i bimanuelni), kolposkopija, uzimanje brisa po metodi Papanikolau testa, uzimanje vaginalnog sekreta na stepen čistoće, uzimanje uzoraka za bakteriološke, mikološke i parazitološke analize (brisevi), ultrazvučni pregled (ginekološki akušerski ultrazvuk), sistematski ginekološki pregledi, pregled dojki (po potrebi upućivanje na ultrazvučni pregled dojki i mamografiju), pregledi u cilju lečenja steriliteta i priprema za primenu metode vantelesnog oplođenja, sistematski pregled trudnice, ocena zdravstvenog stanja trudnice i utvrđivanje faktora rizika po zdravlje, individualni zdravstveno-vaspitni rad, CTG, psihofizička priprema trudnice za porođaj (edukacija i vežbe koje obuhvataju vežbe disanja, napinjanja i relaksacije, planirani razgovor, predavanja, rad u maloj grupi, zdravstveno vaspitni rad u vezi sa planiranjem porodice i roditeljstva, obrada površine rane, previjanje, lokalna aplikacija leka, davanje injekcije (potkožno, intramuskularno)

Radno vreme

Rad u Službi je dvosmenski.

Pre podne od 06.30 do 14.10 časova, posle podne od 13.00 do 20.40 časova. Rad je organizovan i subotom u prepodnevnoj smeni od 07.00 do 13.00 časova

Pregledi se zakazuju telefonom, pozivanjem Call centra -, pozivanjem timske sestre izabranog ginekologa ili ličnim dolaskom na odeljenje u smenu izabranog ginekologa.

TIM/ I    Dr Kemal Kriještorac spec.ginek.i akušerstva      babica Velma Ugljanin

TIM /II  Dr Zumra Dupljakspec.ginek.i akušerstva         med.sestraEdina Bilalović

TIM /III   Mr Dr Mirsada Ličina magistar ginekolog.i akušerstva                                    babica Marinković Tanja

TIM /IV  Dr Sabina Abdagić spec.ginek.i akušerstva    babica Snežana Milićević

TIM /V  Dr Djuljhana Pupe     babica Merima Bihorac

TIM /VI   Dr Miloš Božović     babica Emira Kicara

Intervencije ………………………………………….babica Kecap Rijalda

Načelnik:Dr Kemal Kriještorac

glavna sestra:SMS Azra Kijevčanin