utorak , 25 jun 2024
Novosti

U domu zdravlja održan okrugli sto na temu “Unapređivanje reproduktivnog zdravlja”

U sklopu planiranih projektnih aktivnosti projekta: IMPORTANT – Unapređivanje reproduktivnog zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori” , organizovao i realizovao okrugli sto 25.10.2023.godine, u prostorijama Doma zdravlja Novi Pazar, sa sledećim učesnicima:

  • Dr Fevzija Murić, član gradskog vijeća grada Novog Pazara, zadužen za zdravstvo i socijalnu politiku
  • Dr Mirsada Ličina, Dom zdravlja Novi Pazar
  • Dr Vahida Ćorović, Dom zdravlja Tutin
  • Dr Amela Mujagić, Dom zdravlja Sjenica
  • Dr Maida Iković, Zavod za javno zdravlje Novi Pazar
  • Dr Selma Bihorac, Zavod za javno zdravlje Novi Pazar
  • Edin Kolašinac, Udruženje građana Otvorena ruka
  • Amela Lukač Zoranić, Regionalna razvojna agencija Sandžaka SEDA

 

Pored učesnika,  bila je i prisutna gl.sestra patronažne službe Selma Tutić, iz Doma zdravlja Novi Pazar, a u ime projektnog tima Muamer Delimeđac.

Predstavnici zdravstvenih institucija iz Novog Pazara, Tutina i Sjenice, i Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar govorili su o glavnim izazovima u unapređivanju reproduktivnog zdravlja sa kojima su se susretali i sreću u svom radu.

 

Bilo je riječi i o primerima dobre prakse u unapređivanju reproduktivnog zdravlja i  kampanji sprovođenja preventivnih pregleda, ali i o podrški kampanji sprovođenja preventivnih pregleda od strane lokalne samouprave i udruženja građana i civilnih organizacija.

 

Na kraju je su date i preporuke za buduće projekte i inicijative u ovoj oblasti.

Dom zdravlja Novi Pazar u saradnji sa organizacijom FORS Montenegro – Fondacijom za razvoj sjevera Crne Gore je 1. decembra 2021. započeo realizaciju  prekograničnog projekta „IMPORTANT – Unapređenje reproduktivnog zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori/IMProvement of Reproductive Health in Serbia and Montenegro” koji ima za cilj unapređivanje kvaliteta i dostupnosti usluga u oblasti reproduktivnog zdravlja i nivoa svesti stanovništva o značaju zdravih stilova života i prevencije u očuvanju reproduktivnog zdravlja, posebno za socijalno ranjive kategorije stanovništva.

 

Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020. Ugovorno telo za projekat je Ministarstvo finansija Republike Srbije – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU.

 

Ukupna vrednost projekta IMPORTANT iznosi preko 352.000 eura, od čega Evropska unija finansira skoro 250.000 eura. Vrednost projekta za Srbiju iznosi preko 124.000 eura od toga doprinos Evropske unije je oko 105.000 eura.