ponedeljak , 27 maj 2024
Novosti

Obuka za pružanje prve pomoći za polaganje vozačkog ispita

Želimo da Vas obavestimo da je rešenjem Ministarstva zdravlja br.530-50-065/2015-07, od 28.07.2015.god. utvrđeno da Dom zdravlja Novi Pazar ispunjava sve propisane uslove u pogledu prostorija, opreme i stručnog kadra za vršenje obuke iz prve pomoći i organizovanje i sprovođenje ispita u poslovnim prostorijama u sedištu ustanove u Novom Pazaru u ul.Generala Živkovića br.1, propisane Pravilnikom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju Crveni krst, odnosno zdravstvene ustanove za obuku iz prve pomoći i organizovanje i sprovođenje ispita („Sl.glasnik RS br.5/11).

konacni-baner-prva-pomoc

Cijena obuke za pružanje prve pomoći za vozače je 6.000 dinara sa pdv-om, a za radnike 1.500 dinara sa pdv-om.

Obuku izvode licencirani lekari:dr Mirsala Aličković -Islamović(064/88-17-494), dr Damir Husović ( 064/181-34-84 ) i dr Ibrahim Dervović (060/05-73-111 )