ponedeljak , 27 maj 2024
Novosti

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa medicinom rada kućnom negom i preventivnim centrom

Načelnik- sp.op.med. Dr. Nataša Mijailović

Glavna sestra- v.m.s. Ravić Gordana

Telefon: 020/331-141

Adresa: Generala Živkovića br. 1

Radno vreme: I smena 6:30-14:10

II smena 13h-20:40

 

OPŠTE DELATNOSTI

U službi opšte medicine funkcioniše 18 punktova od toga 5 u gradu i 13 u vangradskim naseljima i to u Deževi, Šaronju, Vranovini, Dojeviću, Požegi, Vučiniću, Štitarima, Belim vodama, Trnavi, Lukarima, Grubetiću Rajetiću i Muru. Kao i preventivni centar.

Služba i zaposleni u njoj pružaju zdravstvene usluge u skladu sa zakonom o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti odraslog stanovništva preko 18. godina, što znači da je jedan od 5 punktova u gradu, studentska ambulanta koja se nalazi preko puta Državnog fakulteta u Tehničkoj školi i ima preko 3`500 registrovanih pacijenata-stidenata.

Zdravstvene usluge se odnose na prevenciju, rano otkrivanje i lečenje nezaraznih bolesti, kao i akutnih stanja i bolesti. Takođe se bavi imunizacijom protiv tetanusa i sezonskog gripa. Zaposleni organizuju sistematske preglede odraslog stanovništva u cilju ranog otkrivanja hroničnih oboljenja (dijabetes,povišen krvni pritisak i druge kardiovaskularne bolesti, maligne bolestikao i druge hronične bolesti).

Takođe zaposleni rade i razne skrininge kao i zdravstveno vaspitni rad u cilju očuvanja zdravlja i promociju zdravstvenih stilova života, prevenciju i lečenje faktora rizika kao što su pušenje,gojaznost, smanjena fizička aktivnist i stres.

Od 23.03.2006. godine u službi funkcioniše izabrani lekar, po zakonu o zdravstvenoj zaštiti R.Srbije.

Služba finkcioniše po modelu zakazivanja pregleda za hronične bolesnike, a hitna stanja se zbrinjavaju odmah.

STRUKTURA ZAPOSLENIH

U službi opšte medicine radi 44 lekara. Od toga na specijalizaciji 2 , specijalista opšte medicine 18 i doktora medicine 24,2 veše medicinske setre i 47 medicinskih sestara

 

 

Kućno lečenje i nega

 

Šef odseka za kućno lečenje i negu  dr Izet Crnišanin

Gl. Sestra Joković Svetlana

 

Služba za kućno lečenje i negu počela je sa radom 02.08.2000.god. sa jednim lekarom i tri sestre-tehničara.Danas služba ima dva lekara i pet sestara-tehničara,jedan sa visokom medicinskom školom i četiri sa srednjom. Od svog osnivanja zamišljena je kao produženo bolničko lečenje u kućnim uslovima za pacijente sa ograničenim kretanjem,trajno nepokretnih i slepih.Osim lekarskog pregleda pacijenti u stanu po nalogu lekara dobijaju i sledeće usluge:

Infuzija

I.M Inekcija

I.V. Inekcija

S.C. Inekcija

Previjanje

Obrada rane

Prevencijai obrada dekubitusa

Zamena katetera

Glikemija

Neophodna je cesta konsultacija drugih specijalista-Urologa,hirurga,interniste,neurologa.

Broj usluga na godišnjem nivou prelazi 10 000

Služba radi u dve smene.Posedujemo dva auta ali nisu oba upošljena zbog nedostatka lekara i sestara.

Radno vreme je od 6:30 -14:10  i 13:00-20:40

 

Razvojni planovi –Upošljavanje još bar jednog lekara i četiri sestre teh. kako bi se pokrili i gradski i seoski tereni

 

CENTAR ZA PREVENCIJU

Osnovni zadatak centra za prevenciju je integracija i koordinacija  preventivnih aktivnosti u Domu zdravlja  sa ciljem javne promocije zdravlja i prevencije bolesti.

Centar ima  zadatak da sarađuje sa lokalnom zajednicom, Zavodom za javno zdravlje, lokalnom samoupravom, medijima, nevladinim sektorom i svim ostalim potencijalnim partnerima, a u cilju unapređenja zdravlja stanovništva.

Ciljna populaciona grupa je odraslo, zdravo i radno aktivno stanovništvo od 19 do 65 godina i više i osobe sa utvrđenim faktorima rizika. Cilj aktivnosti je da se pre svega spreče hronične nezarazne bolesti ( bolesti srca i krvnih sudova, šećerna bolest i neke zloćudne bolesti…) koje predstavljaju vodeći faktor rizika oboljevanja i umiranja u Republici Srbiji.

U okviru Preventivnog centra funkcioniše i Savetovalište za ishranu, a u planu je formiranje i Savetovališta za odvikavanje od pušenja.

Osnovna delatnost Savetovališta za ishranu je prevencija nutritivnih faktora rizika kod zdravih pacijenata i medicinska nutritivna terapija kod različitih patoloških stanja.

U centru za prevenciju rade: dr.Fahrija Zatrić  subspecijalista za ishranu zdravih i bolesnih ljudi i  med. sestra Nermina Kočan

Radno vreme:  6:30-14:10

Telefon za informacije : 020/385-957

Rad seoskih ambulanti

Ambulante Doma zdravlja na seoskim područjima i studentska ambulanta,od 21.03.2022.godine radiće prema sledećem rasporedu:

*Deževa-ponedeljak i sreda,rad u I smeni

*Šaronje-utorak,rad u I smeni

*Vranovina-četvrtak,rad u I smeni

*Blaževo-petak,rad u I smeni

*Trnava- svakim radnim danom,rad u I smeni

*Lukare-ponedeljak,utorak i sreda,rad u I smeni

*Mur-četvrtak,petak,rad u I smeni

*Požega-ponedeljak,sreda,rad u I smeni

*Dojeviće-utorak,petak,rad u I smeni

*Dojeviće-utorak,petak,rad u I smeni

*Bele vode-četvrtak

*Trnava-svakim radnim danom,rad u I smeni

*Studentska ambulanta-svakim radnim danom,rad u I smeni