sreda , 17 jul 2024
Novosti

Organizacija

U cilju efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja delatnosti u Domu zdravlja obrazuju se organizacione jedinice iz sledećih oblasti delatnosti:

  1. zdravstvena zaštita odraslog stanovništva sa medicinom rada i kućnim lečenjem i negom;
  2. zdravstvena zaštita predškolske i školske dece,
  3. zdravstvena zaštita žena;
  4. polivalentna patronaža;
  5. stomatološka zdravstvena zaštita;
  6. hitna medicinska pomoć i sanitetski prevoz;
  7. apoteka;
  8. pravni, ekonomsko-finansijski i tehnički poslovi i druge slične poslove.