ponedeljak , 27 maj 2024
Novosti

Služba za zdravstvenu zaštitu žena

ginekologijaSlužba za zdravstvenu zaštitu žena pruža primarnu zdravstvenu zaštitu svim građankama Novog Pazara i okolnih naselja. Svoju delatnost obavlja putem preventivnog i kurativnog rada, kroz ranu dijagnostiku, terapiju, kontinuirani zdravstveno-vaspitni rad, rad na planiranju porodice, kao i rad u Savetovalistu za trudnice.U okviru redovnog rada vrše se ginekološki pregledi u koje su uključeni  Sistematski ginekološki pregled:

 

U Službi zdravstvene zaštite žena se mogu obaviti sledeći pregledi:

• preventivni ginekološki pregled koji obuhvata: manuelni, bimanuelni pregled, uzimanje sekreta na traženje malignih ćelija po metodi Papanikolau testa, uzimanje vaginalnog sekreta na stepen čistoće, kolposkopski pregled, palpatorni pregled dojki (po potrebi upućivanje na ultrazvučni pregled dojke i mamografiju)

• ciljani ginekološki pregled koji obuhvata: manuelni, bimanuelni pregled, uzimanje sekreta na traženje malignih ćelija po metodi Papanikolau testa

• sistematski pregled žena iz radnih organizacija koji obuhvata preventivni ginekološki pregled, po potrebi i ultrazvučni pregled

• prvi pregled trudnice koji obuhvata utvrđivanje starosti trudnoće, određivanje VTP (verovatnog termina porođaja), upućivanje na laboratorijske analize i drugo

• kontrolni pregled trudnice koji obuhvata kontrolu telesne težine i arterijskog krvnog pritiska, ultrazvučnu kontrolu, praćenje trudnoće i stanje ploda

• Savetovalište za trudnice koje postoji pri svakom odeljenju i obuhvata redovne kontrole telesne težine i arterijskog krvnog pritiska, savetovanje o pravilnoj i uravnoteženoj ishrani, kao i značaj redovnih kontrola kod ginekologa

• ginekološki pregled radi lečenja koji obuhvata ginekološki pregled i ostale preglede ciljano i u skladu sa tegobama i procenom lekara

 

Škola za trudnice obuhvata psihofizičku pripremu trudnica za porođaj počev od 27. nedelje gestacijske (sala u pripremi ,edukovana babica za psihofizičku pripremu trudnica SMS Azra Kijevčanin .)

Citološka laboratorija analizira uzeti materijal za traženje malignih ćelija po metodi Papanikolau testa i vaginalni sekret na stepen čistoće vag

Usluge koje se pružaju u Službi za zdravstvenu zaštitu žena:

ginekološki pregled (pod spekulumom i bimanuelni), kolposkopija, uzimanje brisa po metodi Papanikolau testa, uzimanje vaginalnog sekreta na stepen čistoće, uzimanje uzoraka za bakteriološke, mikološke i parazitološke analize (brisevi), ultrazvučni pregled (ginekološki akušerski ultrazvuk), sistematski ginekološki pregledi, pregled dojki (po potrebi upućivanje na ultrazvučni pregled dojki i mamografiju), pregledi u cilju lečenja steriliteta i priprema za primenu metode vantelesnog oplođenja, sistematski pregled trudnice, ocena zdravstvenog stanja trudnice i utvrđivanje faktora rizika po zdravlje, individualni zdravstveno-vaspitni rad, CTG, psihofizička priprema trudnice za porođaj (edukacija i vežbe koje obuhvataju vežbe disanja, napinjanja i relaksacije, planirani razgovor, predavanja, rad u maloj grupi, zdravstveno vaspitni rad u vezi sa planiranjem porodice i roditeljstva, obrada površine rane, previjanje, lokalna aplikacija leka, davanje injekcije (potkožno, intramuskularno)

ŠKOLA RODITELJSTVA

Školu roditeljstva čini program predavanja, prati razvoj deteta od začeća do navršene treće godine. Škola roditeljstva traje pet nedelja, predavanja se održavaju jednom nedeljno i besplatna su za sve polaznike. Škola roditeljstva zvanično počinje 06.09.2017god. namenjena je mladim roditeljima a pre svega trudnicama, ali predavanja mogu ravnopravno pohađati i njihovi partneri.

Škola roditeljstva pruža mogućnost mladim roditeljima da uče kroz predavanja i radionice. kako kroz svoje iskustvo tako i kroz iskustvo drugih. Roditelji dece uzrasta do tri godine mogu da nauče da odgovore na potrebe dece i ostvare sa njima odnos poverenja, poštovanja, razumevanja i ljubavi.

 

Radno vreme

Rad u Službi je dvosmenski.

Pre podne od 06.30 do 14.10 časova, posle podne od 13.00 do 20.40 časova. Rad je organizovan i subotom u prepodnevnoj smeni od 07.00 do 13.00 časova

Pregledi se zakazuju telefonom, pozivanjem Call centra -, pozivanjem timske sestre izabranog ginekologa ili ličnim dolaskom na odeljenje u smenu izabranog ginekologa.

TIM/ I    Dr Kemal Kriještorac spec.ginek.i akušerstva      babica Velma Ugljanin

TIM /II  Dr Zumra Dupljakspec.ginek.i akušerstva         med.sestraEdina Bilalović

TIM /III   Mr Dr Mirsada Ličina magistar ginekolog.i akušerstva                                    babica Marinković Tanja

TIM /IV  Dr Sabina Abdagić spec.ginek.i akušerstva    babica Snežana Milićević

TIM /V  Dr Djuljhana Pupe     babica Merima Bihorac

TIM /VI   Dr Miloš Božović     babica Emira Kicara

Intervencije ………………………………………….babica Kecap Rijalda

Načelnik:Dr Kemal Kriještorac

glavna sestra:SMS Azra Kijevčanin