sreda , 17 april 2024
Novosti

Timovi

TIMOVI LEKARA – PEDIJATARA

 br. Izabrani lekar (ime,prezime) Mesto ordiniranja br. ordinacije br.tel ordinacije
1 dr Vesna Despotović trijaža 3 dečije – novi dispanzer 020314217 lok 14
2 dr Mirsada Halilović trijaža 3 dečije – novi dispanzer 020314217 lok 14
3 dr Snežana Slavković trijaža 2 dečije – novi dispanzer 020314217 lok 13
4 dr Sanela Delić trijaža 1 dečije – novi dispanzer 020314217 lok 12
5 dr Biljana Đerković trijaža 1 dečije – novi dispanzer 020314217 lok 12
6 dr Dženana Dedeić trijaža 2 dečije – novi dispanzer 020314217 lok 13
7 dr Esma Jusufović trijaža 2 dečije – novi dispanzer 020314217 lok 13
8 dr Sanela Kačapor trijaža 1 školsko – novi dispanzer 020314217 lok 15
9 dr Suada Žara trijaža 1 školsko – novi dispanzer 020314217 lok 15
10 dr Mirsada Mihović trijaža 1 školsko – novi dispanzer 020314217 lok 15
11 dr Jasmin Hamzagić trijaža 2 školsko – novi dispanzer 020314217 lok 15
12 dr Anđa Đorđević trijaža 1 školsko – novi dispanzer 020314217 lok 15
13 dr Ana Jovanović trijaža 2 školsko – novi dispanzer 020314217 lok 15
14 dr Džemil Kačar trijaža 1 školsko – novi dispanzer 020314217 lok 15
15 dr Zineta Kjević trijaža 1 dečije – stari dispanzer 5100122
16 dr Almira Sebečevac trijaža 3 dečije – stari dispanzer 381790
17 dr Rajko Popović trijaža 2 dečije – stari dispanzer 384676
18 dr Esma Garčević trijaža 1 dečije – stari dispanzer 5100122
19 dr Meliha Bogućanin trijaža 1 dečije – stari dispanzer 5100122
20 dr Dženeta Bogućanin trijaža 1 dečije – stari dispanzer 5100122
21 dr Birsena Crnišanin trijaža 1 dečije – stari dispanzer 5100122
22 dr Selma Hasanović trijaža 1 školsko – stari dispanzer 382257
23 dr Elvira Hadrović trijaža 1 školsko – stari dispanzer 382257
24 dr Ines Vučelj trijaža 1 školsko – stari dispanzer 382257
25 dr Izudin Demirović trijaža 1 školsko – stari dispanzer 382257

TIMOVI LEKARA – OPŠTE MEDICINE

 br. Izabrani lekar (ime,prezime) Mesto ordiniranja br. ordinacije br.tel ordinacije
1 DR MIRSADA GOLOŠ DZ ORDINACIJA BR.1 391-031
2 DR IRFAN ŠKRIJELJ DZ ORD.BR.1 391-031
3 DR ALMASA IKIĆ DZ ORD.BR.2 387-367
4 DR ALDIN NICEVIĆ DZ ORD.BR.2 387-367
5 DR SRĐAN MILOŠEVIĆ DZ ORD.BR.3 387-508
6 DR SABINA KURTOVIĆ DZ ORD.BR.3 387-508
7 DR MIRSADA SPAHIĆ DZ ORD.BR.4 391-030
8 DR ELMA KURTANOVIĆ DZ ORD.BR.4 391-030
9 DR LEJLA EMROVIĆ DZ ORD. BR.5 383-976
10 DR NAJA SULJKOVIĆ DZ ORD.BR.5 383-976
11 DR FUAD DŽANKOVIĆ DZ ORD.BR.6 383-976
12 DR SENKA FEHRATOVIĆ DZ ORD.BR.6 383-976
13 DR MILICA BARLOV DZ ORD.BR.7 331-031
14 DR LJUBINKO VASILJEVIĆ DZ ORD.BR.7 331-031
15 DR EMINA OKLAPI DZ ORD.BR.8 331-031
16 DR SABINA HALILAGIĆ DZ ORD.BR.8 331-031
17 DR NATAŠA MIJAILOVIĆ DZ ORD.BR.9 331-030
18 DR AJSELA NUKOVIĆ DZ ORD.BR.10 331-030
19 DR NAZA VRCIĆ DZ ORD.BR.10 331-030
20 DR AZRA MAHMUDIROVIĆ DZ ORD.BR.11 5100-283
21 DR MARIJA DBRIĆ DZ ORD.BR.11 5100-283
22 DR SEHADA JUKIĆ DZ ORD.BR.12 387-872
23 DR AZEMINA OMEROVIĆ DZ ORD.BR 12 387-872
24 DR IBRAHIM BOJADŽIĆ  Z.S LUKARE AMB.MUR 620-144,620-143
25 DR EDIN KARIŠIK A.DOJEVIĆE 361-532
26 DR EDIN KARIŠIK A.POŽEGA 358-050
27 DR EDIN KARIŠIK A.VUČINIĆE 358-030
28 DR EDIN KARIŠIK A.BELE VODE 351-017
29 DR SUAD IBROVIĆ Z.SDEŽEVA,ŠARONJE 353-298,354-031
30 DR SUSD IBROVIĆ A.VRANOVINA,BLAŽEVO 355-277,371-841
31 DR ALMEDIN MUČIĆ Z.S.TRNAVA 064 8817403
32 DR LENKA JAĆOVIĆ A BUKREŠ 337-961
33 DR LIRIJA HAMIDOVIĆ A BUKREŠ 313-217
34 DR SUAD TUTIĆ A BUKREŠ 313-217
35 DR BILJANA MILOVIĆ A BUKREŠ 313-217
36 DR MAIDA BIBEROVIĆ A.BUKREŠ 313-217
37 DR ELVIRA KADRIĆ MEDICINA  RADA 313-944
38 DR IBRAHIM DERVOVIĆ MEDICINA  RADA 311-077
39 DR VAHID ZILJKIĆ MEDICINA  RADA 311-077
40 DR SEMIR ETEMOVIĆ MEDICINA  RADA 311-077
41  DR SUZANA ILIĆ MEDICINA  RADA 311-077
42 DR SELIMA KOLAŠINAC MEDICINA  RADA 311-077
43 AZRA KAJEVIĆ MEDICINA  RADA 311-077
44 DR SEDAD VEJSELOVIĆ STUDENTSKA AMBULANTA
45 DR NERMINA BIHORAC MOBILNI  TIM
46 DR ENISA ZOGIĆ MOBILNI  TIM
47 DR ZENAIDA KOCA MOBILNI  TIM
48 DR ARZU HALO MOBILNI  TIM
49 DR ADIS SEJFOVIĆ MOBILNI  TIM
50 DR DEMIR HALILOVIĆ MOBILNI  TIM

TIMOVI STOMATOLOGA

 br. Izabrani lekar (ime,prezime) Mesto ordiniranja br. ordinacije br.tel ordinacije
1. DR SABIHA ŠKRIJELJ DOM ZDARVLJA ORD.BR.6 020/5100290
2. DR FERDANA DIZDAREVIĆ DOM ZDARVLJA ORD.BR.2 020/5100294
3. DR SAMELA PAŠOVIĆ DOM ZDRAVLJA ORD.BR.2 020/5100294
4. DR JASERA LJAJIĆ DOM ZDRRAVLJA ORD.BR. 5 020/382180
5. DR MERDŽANA ZEJNELAGIĆ DOM ZDRAVLJA ORD.BR.5 020/382180
6. DR ERMIN ĐERLEK DOM ZDRAVLJA ORD.BR. 1       /
7. DR MENSUR REGIĆ DOM ZDRAVLJA ORD.BR.1       /
8. DR HAMDO NOKIĆ DOM ZDRAVLJA ORD.BR.8 020/5100296
9. DR LJUBICA SIMIĆ MILOŠEVIĆ DEČIJI DISPANZER 020/314217
10. DR AZRA ZOGIĆ DEČIJI DISPANZER 020/314217
11. DR ALEKSANDRA BABIĆ DEČIJI DISPANZER 020/314217
12. DR JASMIN LIČINA DEČIJI DISPANZER 020/314217
13. DR MIROSANDA ĆIRKOVIĆ OŠ R.B. TRŠO          /
14. DR IGBALA HASKOVIĆ OŠ DESANKA MAKSIMOVIĆ          /
15. DR NIHAT BULIĆ OŠ VUK KARADŽIĆ          /
16. DR ADNAN TRTOVAC TEHNIČKA ŠKOLA          /
17. DR SELMA KURTANOVIĆ OŠ STEFAN NEMANJA          /
18. DR SLOBODAN MRLJEŠ OŠ EKO.TRG.ŠKOLA          /
19. DR EMIR MALJEVAC DOM ZDRAVLJA ORD.BR.4 020/381061

TIMOVI GINEKOLOGA

 br. Izabrani lekar (ime,prezime) Mesto ordiniranja br. ordinacije br.tel ordinacije
1 dr Mirsada Ličina ordinacija br 1 020/382-210
2 dr Sabina Abdagić ordinacija br 2 020/5100-285
3 dr Miloš Božović ordinacija br5 020/5100-289
4 dr Zumra Dupljak ordinacija br 3 020/5100-284
5 dr Olivera Simović ordinacija br 5 020/5100-289
6 dr Kemal Kriještorac ordinacija br 4 020/382-239
7 dr Fatima Tuzinjac-Bošnjak ordinacija br 5 020/5100-289