sreda , 17 jul 2024
Novosti

Služba stomatološke zdravstvene zaštite

100_0954Načelnik : Dr Sabiha Škrijelj spec.preventivne i dečije stomatologije

Glavna sestra : Sabaheta Koca stomatološka sestra

Služba za stomatologiju radi od 1977. godine.

Ukupno zaposlenih : 76
Ukupno lekara : 36
Ukupno zubnih tehničara :8
Ukupno sestara : 32

 

 

Organizacija : Dom Zdravlja

Školski i dečiji dispanzer :

 • OŠ Stefan Nemanja
  – OŠ Meša Selimović
  – OŠ Desanka Maksimović
  – OŠ Vuk Karadzić
  – OŠ Bratstvo
  – OŠ Selakovac
  – SŠ Ekonomska
  – SŠ TŠC
 • ambulante pri domu zdravlja

Istrurene ambulante :

 • Deževa
 • Bukreš

 Kratak opis delatnosti :

Preventivnoj i dečijoj stomatologiji odobreno je 20 timova koji pružaju usluge pacijentima kako iz oblasti preventivne stomatologije tako i iz oblasti dečije. Svaki tim u proseku ima po 1000 registrovanih pacijenata,čime je obuhvaćeno oko 70% dece na teritoriji naše opštine. Rade se aktivni ortodonski aparati. Opštoj stomatologiji za odrasle pacijente dozvoljeno je 5 lekara koji pruzaju usluge registrovanim trudnicama I porodiljama do godinu dana na teret RFZO-a . Ovi lekari su obavezni da imaju maksimalno po 800 registrovanih trudnica i porodilja.Oralna hirurgija ima 3 lekara specijaliste od kojih jedan lekar pruza usluge deci, studentima do 26 godina.trudnicama i porodiljama na teret RFZO-a, a dva oralna hirurga pružaju usluge na teret pacijenata. Usluge koje pružaju oralni hirurzi su resekcija,hiruško vađenje impaktiranih umnjaka I očnjaka,kao I plastika sinusa i ostale usluge koje zahtevaju ovu specijalnost. Stomatološka protetika broji 4 lekara ove specijalnosti od kojih jedan pruža usluge na teret RFZO-a a ostala tri lekara pružaju usluge na teret pacijenta. Vrše se sve vrste totalnih i parcijalnih akrilatnih proteza, vizil i sve vrste keramičkih kruna i nadogradnja. Liste čekanja nema uglavnom pacijenti dobiju željenu uslugu u kratkom vremenskom roku.

Broj i struktura zaposlenih :

 • Specijalista stomatološke protetike: 4
 • Oralnih hirurga: 3
 • Ortodonta : 3
 • Dečijih preventivnih: 8
 • Opšta stomatologija: 2
 • Bolesti zuba i usta: 1
 • Stomatologa 15
 • Zubnih tehničara : 8
 • Stomatološkoh sestara 32

Radno vreme : I smena 6:30-13:30 h
II smena 13-20 h
Radna subota jednom u mesecu

Za hitne slučajeve posle radnog vremena postoji pripravan stomatolog

100_0955