utorak , 26 septembar 2023
Novosti

Javne nabavke i prodaja

Licitacija:

Prodaja vozila – preuzmi fajl>>>prodaja vozila

 

 • Plan nabavki za 2014 god.

preuzmi>>>Plan nabavki za 2014 god.

Javne nabavke u toku:

 

 • Javna nabavka br. 07-1-2014 lekovi u ustanovi

Preuzmi fajl>>>pozivJN 07-1-2014

Preuzmi fajl>>>PozivIKonkDok07-1-20104

Preuzmi fajl>>>Tabela u okviru obrasca ponude

Preuzmi fajl>>>Tehnička specifikacija

 • Javna nabavka br. 04-2-2014 lekovi lista “D”

Preuzmi fajl>>>poziv

Preuzmi fajl>>>konkursna dok. lista D JN 04-2014

Preuzmi fajl>>>TenderFerisium20140821

 • Javna nabavka dobara – Lekovi sa liste lekova A i A1

Preuzmi fajl>>>pozivJN 03-3-2014 

Preuzmi fajl>>>PozivIKonkDok03-03-2014

Preuzmi fajl>>>Tehnič.spe.

Preuzmi fajl>>>Tabela u okviru obrasca ponude

 

 • Izmena konkursne dokumentacije za JN 07-2014 lekovi u zdravstvenoj ustanovi

Preuzmi fajl>>>PozivIKonkDok

Preuzmi fajl>>>Pojašnjenje kon. dok.

Preuzmi fajl>>>specifikacija

 

 • Javna nabavka -stomatološki potrošni materijal

Preuzmi fajl>>>PozivIKonkDok

Preuzmi fajl>>>PozivZaPodnosenjePonuda (1)

Preuzmi fajl>>>Specifikacija parija za ponudu

 

 • Obavestenje o pokretanju postupka konk. dokum. 01-2014 Ganfort kapi za oči

Preuzmi fajl>>>Konkursna dokumentacija

Preuzmi fajl>>>ObavestenjeOPokretanjuPostupka

 

 • Javna nabavka pomagala -insulinske pumpe  

Preuzmi fajl>>>poziv

preuzmi fajl>>>konkursna dokumentacija 11-13 pomagala

 

 • Javna nabavka 07-2014 lekovi u zdravstvenoj ustanovi

Preuzmi fajl>>>PozivIKonkDok

preuzmi fajl>>>Prilog br 3 Tehnička specifikacija

 

 • Javna nabavka 06-2014 kancelarijski materijal 

Preuzmi fajl>>>KONKURSNA DOK. JNMV 06-2014 KANC.MATERIJAL

 

 • Javna nabavka 03-2014 lekovi na recept 

Izmena konkursne dokumentacije :izmena konkursne dok_03_2014

Preuzmi fajl>>>PozivIKonkDok

preuzmi fajl>>>PozivZaPodnosenjePonuda (1)

preuzmi fajl>>>TenderLekoviGApotekeNP20140204 (1)