ponedeljak , 27 maj 2024
Novosti

Tenderi pregovarački postupak

JN br 19 Usluge održavanja softera za knjigovodstvo

Preuzmi dokument>>>odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>Poziv

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOPokretanjuPostupka

Preuzmi dokument>>>1.2.3 Konkursna dok.JN Pregovarački bez objavljivanja poziva Održavanje softera

JN br 6/1 Lekovi lista D

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

JN oregovarački pos.bez objavljivanja poziva
Održavanje softvera za vođenje knjigovodstva 1.2.3

Preuzmi dokument>>>odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOPokretanjuPostupka

Preuzmi dokument>>>1.2.3 Konkursna dok.JN Pregovarački bez objavljivanja poziva Održavanje softera 

_____________________________________

JN 1.1.3/1 Lekovi u ustanovi lista D

Preuzmi dokument>>>odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>> ObavestenjeOPokretanjuPostupka

Preuzmi dokument>>>kONKURSNA DOKUMENTACIJA lISTA d PREGOV.

JN 1.1.19/3 Medicinska opremasuvi sterilizator

Preuzmi dokument>>>Obaveštenje o zak.ugovora
Preuzmi dokument>>>konkursna dok. 
JN 1.2.2  oDRŽAVANJE SOFTVERA ZA VOĐENJE KNJIGOVODSTVA

Preuzmi dokument>>>Poziv

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOPokretanjuPostupka

Preuzmi dokument>>>1.2.2Konkursna dok.JN Pregovarački bez objavljivanja poziva Održavanje softera 

____________________________________________________________________

JN 1.1.4-1/1/2017 POTROŠNI MATERIJAL ZA INSULINSKE PUMPE 

Preuzmi dokument>>>odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOPokretanjuPostupka

Preuzmi dokument>>>Konk. dokum.1.1.4-1-1-2017  

JN 1.2.-1/2017 Pregovarački popstupak bez objavljivanja poziva- Održavanje programa za računovodstvo  i obračun plata

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOPokretanjuPostupka

Preuzmi dokument>>>Konkursna dok.JN Pregovarački bez objavljivanja poziva Održavanje softera 

Pregovarački postupakJN 4/16 Lekovi Lista D-Lomustin

Preuzmi dokument>>>odluka o dodeli ugovora
Preuzmi dokument>>>Konk. dokum. 1-1-16 

JN pregovarački postupak bez objavljivanja poziva 3/16 Trahealna kanila za decu

Preuzmi dokument>>>odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOPokretanjuPostupka

Preuzmi dokument>>>Konk. dokum.3-2016 

JN 1/1/16 PREGOVARAČKI POSTUPAK LISTA D

Preuzmi dokument>>>odluka o dodeli ugovora (sultiame)

Preuzmi dokument>>>odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>Poziv i Konk. dokum. 1-1-16

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOPokretanjuPostupka

Pregovarački postupak 7-3 Lekovi lista D

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora jn pregovarački 7-3 lekovi lista D

Pregovarački postupak 7-2 Lekovi lista D

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Flora komerc

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva br. 7-3 lekovi lista D

Preuzmi dokument>>>Poziv i Konk. dokum. 7-2

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOPokretanjuPostupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva br. 7-2 lekovi lista D

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora jn pregovarački 7-2 lekovi lista D 

Preuzmi dokument>>>Odluka o obustavi postupka za partiju 4 JN br 7-2 lista D

Pregovarački postupak br. 7-2

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOPokretanjuPostupka

Preuzmi dokument>>>> Poziv i Konk. dokum. 7-2

JN Pregovarački postupak br. 4-3 Medicinska pomagala

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOPokretanjuPostupka

Preuzmi dokument>>>Konk. dokum.4-3

Odluka za pregovarački postupak 4-3>>>Odluka o dodeli ugovora br 2111 od 31.08.2015