sreda , 17 jul 2024
Novosti

Nabavke na kojima se zakon ne primenjuje

Poziv za prikupljanje ponuda za servis vozila

Preuzmi dokument>>>Poziv za prikupljanje ponuda za servis vozila

Poziv za nabavku EKG nalepnica

Preuzmi dokument>>>Poziv za nabavku EKG nalepnica

Poziv za nabavku kompjutera

Preuzmi dokument>>>Poziv za nabavku Kompjutera

Poziv za generalni remont motora

Preuzmi dokument>>>Poziv

Poziv za ponudu za osiguranje

Preuzmi dokument>>>ZAHTEV ZA PONUDU

Preuzmi dokument>>>OBRAZAC PONUDE za osiguranje imovine i lica

JNMV br 9 Stomatološki potrošni materijal

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR 16.10.2020

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dok.29.09.2020

Preuzmi dokument>>>Prijav03.05.2018

Preuzmi dokument>>>  Tabela br 1

Preuzmi dokument>>>Tabela br 2

Preuzmi dokument>>>Tabela br 3

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dok.24.09.2020

Preuzmi dokument>>> Tabela br 1

Preuzmi dokument>>>Tabela br 2

Preuzmi dokument>>>Tabela br 3

JN br 10 Motorni benzin i dizel gorivo

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Kon.dok gorivo изменјена 22.07.2020 

JN br 6 Medicinska pomagala

Preuzmi dokument>>>Odgovor.03.06.2020

Preuzmi dokument>>>KON.Dok.

Preuzmi dokument>>>Pomagala2020_Tabela_2_01062020

Preuzmi dokument>>>Pomagala2020_Tabela_3_01062020

Preuzmi dokument>>> pomagala 2018 tabela 4  

JNMV 1.2.4 Servis i zamena stomatološke opreme

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija JNMV 1.2.4

Preuzmi dokument>>>  TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

JNMV br 7/3 medicinski potrošni materijal

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR

Preuzmi dokument>>>PozivZaPodnosenjePonude-14-8-19-Servis-medicinske-opreme

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija

Preuzmi dokument>>>Tender-potros-sanit_20200521_Tabela2

Preuzmi dokument>>>   Tender-potros-sanit_20200521_Tabela3

JNMV 7/2 Sanitetski potrošni materijal

Preuzmi dokument>>>PozivZaPodnosenjePonude-14-8-19-Servis-medicinske-opreme

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija

Preuzmi dokument>>>Tender-potros-sanit_20200704_Tabela 2

Preuzmi dokument>>>   Tender-potros-sanit_20200704_Tabela3

JNMV br 11 kancelarijski materijal

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>kon.dokumentcija JNMV br 11 Kan. Mater.

Preuzmi dokument>>>Kancelariski potr.TAB. BR 1

Preuzmi dokument>>>Štampani obras. tab br 2

Preuzmi dokument>>>fotokopirni papir tabela br 3

Preuzmi dokument>>>Toneri tab 4

Preuzmi dokument>>>Odgovor10.04.2020

JNMV 7/1 Sanitetski potrošni materijal

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR

Preuzmi dokument>>>PozivZaPodnosenjePonude-14-8-19-Servis-medicinske-opreme

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija

Preuzmi dokument>>>Tender-potros-sanit_20200704_Tabela2

Preuzmi dokument>>>   Tender-potros-sanit_20200704_Tabela3

JNMV 18 Servis meicinske opreme

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>18 KONKURSNA-DOK-SERVIS medicinske opreme-2020

JNMV br 12 HEMIJSKA SREDSTVA ZA ODŽAANJE HIGIJENE

Preuzmi dokument>>> POZIV

Preuzmi dokument>>>KONK.DOKHemijska sredstva za higijenu

JNMV br 7 Sanitetski potrošni materijal

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijav03.05.2018

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija Izmenjena

Preuzmi dokument>>>Odgovor.17.03.2020

Preuzmi dokument>>>Tabela 1 Tabela u okviru ponude

Preuzmi dokument>>>Tender-potros-sanit_20201103_Tabela2

Preuzmi dokument>>>Tender-potros-sanit_20201103_Tabela3

________________________________________________________________

Preuzmi dokument>>>PozivZaPodnosenjePonude-14-8-19-Servis-medicinske-opreme

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija

Preuzmi dokument>>>Tabela 1 Tabela u okviru ponude

Preuzmi dokument>>>   Tender-potros-sanit_20201103_Tabela2 

Preuzmi dokument>>>Tender-potros-sanit_20201103_Tabela3

Jnmv br 14 Potrošni materijal za tehničku službu

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>KONK. DOK. TEHN

JN br 8 Lekovi lista D za apoteku

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija

Preuzmi dokument>>>D_lista_Tabela 5.1  

JNMV br 15 Sredstva za uklanjanje medicinskog otpada

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijav03.05.2018

Preuzmi dokument>>>IZMENJENA KONKURSNA-DOK-Hemijska sredstva

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>KONKURSNA-DOK-Hemijska sredstva 

JNMV br 16 Nabavka rezervnih auto delova

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>KONKURSNA-DOK-AUTO-DELOVI 

JNMV br 22 Servis i popravka vozila 

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>JNMV KON.DOK. Servis i popravka vozila 

JNMV BR  17 

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija

JUNMV br 19 MEDICINSKA OPREMA

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>kON.DOK.

JNMV lekkovi lista D u ustanovi

Preuzmi dokument>>>Ino-pharm

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija

Preuzmi dokument>>> Lekovi_ustanova_Dlista2019_Tabela 5-1.xls

JNMV br 26 Prevoz radnika na posao i sa posla

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>KONKURSNA DOKUMENTACIJA 

JNMV 11/1 Kancelarijski materijal-fotokopir papi

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu

Preuzmi dokument>>>ODLUKA o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>kon.dokumentcija JNMV br 11 -1 fotokopirni papir  

JNMV 15/1  Auto gume – demontaza i montaža sa balansiranjem

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>kONKURSNA DOK. JNMV 1.1.15 

JNMV 18/1 Nameštaj

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVORA 31.10.2019

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>kONKURSNA DOKUMENTACIJA

JNMV 7/1 stomatološki potrošni materijal

Preuzmi dokument>>>Interdent

Preuzmi dokument>>> NEO–YU DENT

Preuzmi dokument>>>Odluka o obustavi postupka 18.09.2019

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR18.09..2019 

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dok. 04.09.2019

Preuzmi dokument>>>tabela br 1 Stomatološki potrošni

Preuzmi dokument>>>   Tabela br 2 stomatološki potrošni

Preuzmi dokument>>>Tabela br 3

JNMV 7 Stomatološki potrošni materijal

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOObustaviPostupkaJavneNabavke

Preuzmi dokument>>>Obaveštenje o zaklj Ugovoru Vetmetal

Preuzmi dokument>>>Interdent

Preuzmi dokument>>>MEDIPRO INTERNACIONAL

Preuzmi dokument>>>NEO–YU DENT

Preuzmi dokument>>> laviefarm

Preuzmi dokument>>>SINOFARM

Preuzmi dokument>>>Odluka o obustavi postupka 08.08.2019

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR 08.08.2019

Preuzmi dokument>>>Odgovor.16.07.2019

Preuzmi dokument>>>Konkursna dok. 16.07.2019

Preuzmi dokument>>>tabela br 1

Preuzmi dokument>>>Tabela be 2 

Preuzmi dokument>>> Tabela br 3

Preuzmi dokument>>>Konkursna dok. 02.07.2019

Preuzmi dokument>>>tabela br 1

Preuzmi dokument>>> Tabela be 2

Preuzmi dokument>>>  Tabela br 3

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijav111.07.2019

Preuzmi dokument>>>Odgovor.08.07.2019

Preuzmi dokument>>>Odgovor 1 .08.07.2019 

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dok. 02.07.2019

Preuzmi dokument>>>Tabela br 1

Preuzmi dokument>>>Tabela 2 Stomatologija cene, promenjeno

Preuzmi dokument>>>    Tabela br 3 28.05.2018

JNMV br 5/1 Sanitetski i medicinski potrošni materijal

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija izmenjena

Preuzmi dokument>>>Tabela br 1 Sanitetski potrošni materijal

Preuzmi dokument>>>Tabela br 2- Saniterski potrošni materijal

Preuzmi dokument>>> Tabela 3 Tabela u okviru ponude

JNMV 1.2.4 Tekuće popravke i servis stomatološke opreme

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

JNMV 1.1.15 AUTO GUME

Preuzmi dokument>>>Obavestenje o ZakljucenomUgovoru JNMV 1.1.15auto gume

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVORA 03.06.2019

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>kONKURSNA DOK. JNMV 1.1.15

JNMV br 5 Sanitetski i medicinski potrošni materijal

Preuzmi dokument>>>ADOC Zakl.Ugov.

Preuzmi dokument>>>FarmalogistZakl.Ugov.

Preuzmi dokument>>>FLORA KOMERC Zakl.Ugov.

Preuzmi dokument>>> MEDINICOba.O Zakl.Ugov.

Preuzmi dokument>>>PHOENIX PHARMA Zakl.Ugov.

Preuzmi dokument>>>SINOFARM Zakl.Ugov.

Preuzmi dokument>>>    SUTURA MEDIK Oba.O Zakl.Ugov.

Preuzmi dokument>>>Odluka o obustavi postupka

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR 

Preuzmi dokument>>>Odgovor.25.04.2019

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija izmenjena

Preuzmi dokument>>>Tabela br 1 Tender-potros-sanit_20190425_Tabela3

Preuzmi dokument>>>Tender Tabela br 2-potros-sanit_20190425_Tabela2

Preuzmi dokument>>> Tabela 3 Tabela u okviru ponude _____________________

Preuzmi dokument>>>PozivZaPodnosenjePonude-14-8-19-Servis-medicinske-opreme

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija izmenjena

Preuzmi dokument>>>Tabela br 1 Sanitetski potrošni materijal

Preuzmi dokument>>>Tabela br 2- Saniterski potrošni materijal

Preuzmi dokument>>>  Tabela 3 Tabela u okviru ponude

JNMV br 12 Sredstva za održavanje higijene

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>KONK.DOKHemijska sredstva za higijenu

JNMV BR 13 take za EKG i druge medicinske aparate

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR16.04.2019

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijav

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija

JNMV 14 POTROŠNI MATERIJAL ZA TEWH.SLUŽBU

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>KONK. DOK. TEHN

Preuzmi dokument>>>Partija 1 Elektro i vodo matewrijal

Preuzmi dokument>>> Partija 2 Šafovska roba

JNMV br 11 KANCELARIJSKI MATERIJAL I ŠTAMPANI OBRASCI

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

Preuzmi dokument>>>Odgovor.11.03.2019

Preuzmi dokument>>> Kancelariski potr.TAB. BR 1

Preuzmi dokument>>>Štampani obras. tab br 2

Preuzmi dokument>>>fotokopirni papir tabela br 3

Preuzmi dokument>>>  Toneri tab 4_________________________________

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>2019 KONKURSNA-DOK-Kanc.materijal

Preuzmi dokument>>>Kancelariski potr.TAB. BR 1

Preuzmi dokument>>> Štampani obras. tab br 2

Preuzmi dokument>>> fotokopirni papir tabela br 3

Preuzmi dokument>>>  Toneri tab 4

JNMV 23 SERVIS MEDICINSKE OPREME

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora 691

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>22 KONKURSNA-DOK-SERVIS medicinske opreme-2019

JNMV BR 18 NAMEŠTAJ ZA LEKARSKE ORDIONACIJE

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR19.03.2018

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>kONKURSNA DOKUMENTACIJA

JNMV 22 ODRŽAVANJE SOFTERA ZA FAKTUREISANJE MED.USLUGA

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija

JNMV 16 SREDSTVA ZA ODLAGANJE MEDICINSKOG OTPADA

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>> POZIV

Preuzmi dokument>>>KONKURSNA-DOK-Hemijska sredstva

JNMV br 27 Servis i popravka vozila

Preuzmi dokument>>> Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma

Preuzmi dokument>>> POZIV

Preuzmi dokument>>> JNMV KON.DOK. Servis i popravka vozila 

JNMV br 21 REZERVNI DELOVI ZA AUTA

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>> POZIV

Preuzmi dokument>>>KONKURSNA-DOK-AUTO-DELOVI

_________________________________________________

JNMV 1.2.5 PREVOZ RADNIKA NA POSAO I SA POSLA

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Preuzmi dokument>>> Odluka o dodeli ugovora jnmv 11

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>KONKURSNA DOKUMENTACIJA

JNMV 1.2.7 Remont stomatološke stolice

Preuzmi dokument>>>OBaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijav30.11..2018

Preuzmi dokument>>>IZMENJENA Konkursna dokumentacija JNMV1.2.7 Remont

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija JNMV1.2.7 Remont 

JNMV 1.1.15/1 Zimske auto gume

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>kONKURSNA DOK. JNMV 1.1.15-1 

JNMV 1.24 popravka stomatološke opreme

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija JNMV 1.2.4 

JNMV 1.1.10/1 KANCELARIJSKI MATERIJAL -TONERI

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>Odgovor.03.08.2018

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijav03.08.2018 

Preuzmi dokument>>>2018 KONKURSNA-DOK-Kanc.materijal

Preuzmi dokument>>> POZIV

Preuzmi dokument>>>2018 KONKURSNA-DOK-Kanc.materijal

JNMV 1.1.7/2 STOMATOLOŠKI MATERIJAL

Preuzmi dokument>>> Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dok.02.08.2018

JNMV 1.1.7/1 STOMATOLOKI MATERIJAL

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dok.04.072018

Preuzmi dokument>>>tabela u okviru obrasca ponudeponude

Preuzmi dokument>>>Stomatologija tabela-04072018-1

Preuzmi dokument>>>  Stomatologija tabela-04072018-2 

JNMV1.1.15 AUTO GUME SA DEMONTAŽOM I MONTAŽOM

Preuzmi dokument>>>Obavestenje o ZakljucenomUgovoru JNMV 1.1.15auto gume 

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVORA 28.05.2018

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>kONKURSNA DOK. JNMV 1.1.21-17-2017

JNMV 1.1.7 Stomatološki materijal

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR 13.06.2018

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijav 28.05.20182018

Preuzmi dokument>>>Konkursna dok. 28.0.5.2018 

Preuzmi dokument>>>tabela br 1 28.05.2018

Preuzmi dokument>>>taela br 2 28.05.2018

Preuzmi dokument>>>  Tabela br 3 28.05.2018

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija izmenjena

Preuzmi dokument>>>Stomatologija tabela-MAJ 2018_TABELA1_21052018

Preuzmi dokument>>>Stomatologija tabela-MAJ 2018_TABELA2_21052018

Preuzmi dokument>>>   tabela u okviru obrasca ponudeponude tab. 3.

Preuzmi dokument>>>Odgovor.18.05..2018

Preuzmi dokument>>>Odgovor.16.05..2018

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija izmenjena

Preuzmi dokument>>>Stomatologija tabela-MAJ 2018_TABELA1

Preuzmi dokument>>>Stomatologija tabela-MAJ 2018_TABELA2

Preuzmi dokument>>>    tabela u okviru obrasca ponudeponude

JNMV 1.1.6 SANITETSKI MATERIJAL

Preuzmi dokument>>>Odluka o izmeni i dopuni odluke o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR 23.05.2018

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijav03.05.2018

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija izmenjena 

Preuzmi dokument>>> Tender-potros-sanit_2018_tabela2_04052018 

Preuzmi dokument>>>Tender-potros-sanit_2018_tabela3_04052018

Preuzmi dokument>>Konkursna dokumentacija izmenjena 

Preuzmi dokument>>>Copy of Copy of Odgovor PAR.12 .04.05..2018

Preuzmi dokument>>>Copy of Odgovor PAR.5 .04.05..2018

Preuzmi dokument>>>Copy of Odgovor PAR.16 I 26 .04.05..2018

Preuzmi dokument>>>Odgovor PAR. 1 .04.05..2018

Preuzmi dokument>>>Odgovor.04.05..2018

Preuzmi dokument>>>Tender-potros-sanit_2018_tabela2_04052018

Preuzmi dokument>>> Tender-potros-sanit_2018_tabela3_04052018

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija izmenjena

Preuzmi dokument>>> ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijav03.05.2018

Preuzmi dokument>>>Odgovor.03.05..2018

Preuzmi dokument>>>Tender-potros-sanit_2018_tabela1_27042018

Preuzmi dokument>>>Tender-potros-sanit_2018_tabela2_27042018

Preuzmi dokument>>>  Tabela 3

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda 

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija izmenjena

Preuzmi dokument>>>Tender-potros-sanit_2018_tabela 1

Preuzmi dokument>>>Tender-potros-sanit_2018_tabela2

Preuzmi dokument>>>Tabela 3 Tabela u okviru ponude 

JNMV sanit. mater 1.1.6

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija izmenjena

Preuzmi dokument>>>Tender-potros-sanit_2018_tabela 1

Preuzmi dokument>>>Tender-potros-sanit_2018_tabela2

Preuzmi dokument>>>  Tabela 3 Tabela u okviru ponude 

JNMV 1.1.13 Trake za EKG i druge medicinske aparate

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR20.04.2018

JNMV 1.1.12 SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>KONK.DOKHemijska sredstva za higijenu

JNMV 1.1.14 POTROŠNI MATERIJAL ZA TEH.SLUŽBU

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>KONK. DOK. TEHN

JNMV 1.1.18 NAMEŠTAJ

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR19.03.2018

Preuzmi dokument>>>Odgovor08.03.2018

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>kONKURSNA DOKUMENTACIJA

JNMV 1.1.19 MEDICINSKA OPREMA

Preuzmi dokument>>> Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija

JNMV 1.1.17 Polovno vozilo

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija

JNMV 1.1.10 KANCELARIJSKI MATERIJAL I ŠTAMPANI OBRASCI

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>> POZIV

Preuzmi dokument>>>2018 KONKURSNA-DOK-Kanc.materijal

Preuzmi dokument>>> Kancelariski potr.TAB. BR 1

Preuzmi dokument>>>Štampani obras. tab br 2

Preuzmi dokument>>> fotokopirni papir tabela br 3

Preuzmi dokument>>>TONERI Tabela br 4

JNMV 1.2.3 SERVIS I POPRAVKA MEDICINSKE OPREME SA REZERVNIM DELOVIMA

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>> POZIV

Preuzmi dokument>>>1.2.3 KONKURSNA-DOK-SERVIS medicinske opreme-2018

JNMV 1.1.16 SREDSTVA ZA ODLAGANJE MEDICINSKOG OTPADA

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>> POZIV

Preuzmi dokument>>>KONKURSNA-DOK-sredstva za odlagawe medicinskog otpada

JNMV 1.2.6 SERVIS I POPRAVKA VOZILA SA UGRADNJOM REZERVNIOH DELVA

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>Odgovor14.02.2018

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>KONKURSNA-DOK-SERVIS-VOZILA-2018

JNMV 1.2.1 USLUGE ODRŽAVANJA POSTOJEĆEG ZDRAVSTVENOG INFORMACIONOG SISTEMA

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>> POZIV

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija DZ NP Heliant (2)

_________________________________________________________________________________________

JNMV 1.1.18-19/1/2017 MEDICINSKA OPREMA – MIKROSKOP

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR 21.12.2017

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija

JNMV 1.2.7/2017 Prevoz radnika na poso i sa posla

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Preuzmi dokument>>>PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017

JNMV 1.1.12-2/1/2017 Sredsta za održavanje higijene

Preuzmi dokument>>>Obaveštenje o zaključenju ugovora

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>Poziv

Preuzmi dokument>>>KONK.DOKHemijska sredstva za higijenu

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI- Medicinska oprema

Preuzmi dokument>>>Oba.O Zakl.Ugov.

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija

JNMV 1.1.17-18/2018 Transportno – kombi vozilo

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR 06.11.2017

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija za vozilo

JNMV 1.1.7-1/1/2017 SSANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija izmenjena

Preuzmi dokument>>>Tabela br 1 za i-gel maske

Preuzmi dokument>>>  Tender-potros-sanit_tabela2

JNMV 1.1.21.-21/2017 Zimske auto gume

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR26.10.2017

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR 15.05.2017

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

Preuzmi dokument>>>Odgovo 17.10.2017

Preuzmi dokument>>>kONKURSNA DOK. JNMV 1.1.21-17-2017

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>kONKURSNA DOK. JNMV 1.1.21-17-2017

JNMV 1.1.16-6/1/2017 NAMEŠTAJ

Preuzmi dokument>>>Oba.O Zakl.Ugov.

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>> KONKURSNA DOKUMENTACIJA

 

JNMV 1.2.5-6/2017 servis stomatološke opreme

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija JNMV1 1.2.5-6-2017

JNMV 1.1.10-1/1/2017 Kancelarijski materijal i štampani obrasci

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>KONKURSNA DOK.KANC.MATER. I ŠTAMPANI OBRAS 07.07..2017_1

 

JNMV 1.2.4-1/2017 SERVIS I POPRAVKA MEDIOCINSKE OPREME I REZERVNI DELOVI

Preuzmi dokument>>> Oba.O Zakl.Ugo.

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

Preuzmi dokument>>>Konk. dokum.izmenjena

Preuzmi dokument>>>Odgovor 05.06.2017

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konk. dokum.

JNMV 1.1.20-8/2017 Auto gume

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR 15.05.2017

JNMV 1.1.8-9/1/2017 Stomatološki material

Preuzmi dokument>>>Interdent

Preuzmi dokument>>> NEO–YU DENT

Preuzmi dokument>>>Obaveštenje o zaklj Ugovoru Vetmetal

Preuzmi dokument>>> ODLUKA O DODELI UGOVOR 19.06.2017

Preuzmi dokument>>> Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>> Kon. dok

Preuzmi dokument>>> tabela br1u okviru obrasca ponudeponude

Preuzmi dokument>>>Tabela 1

Preuzmi dokument>>>     Tabela br2

JNMV 1.1.8-9/2017 Stomatološki materijal

Preuzmi dokument>>> ODLUKA O DODELI UGOVOR 16.05.2017

Preuzmi dokument>>> Odluka o obustavi postupka

Preuzmi dokument>>> Kon. dok.Izmenjena 28.04.2017

Preuzmi dokument>>> ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

Preuzmi dokument>>> Taberla u okviru ponude

Preuzmi dokument>>>Tabela br 1

Preuzmi dokument>>>   Tabela br 2

JNMV 12.1.8/9/2017 Stomatološki materijal

Preuzmi dokument>>>NEO–YU DENT

Preuzmi dokument>>> Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija izmenjena

Preuzmi dokument>>> tabela u okviru obrasca ponudeponude

Preuzmi dokument>>>Tabela1Stomatologija_2017

Preuzmi dokument>>> Tabela 2 Stomatologija_2017 2

JNMV 1.2.2-4/2017 Usluge održavanja postojećeg softvera za apoteke

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>> POZIV

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija

JNMV 1.1.16-7/2017 NAMEŠTAJ

Preuzmi dokument>>>Oba.O Zakl.Ugov.

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR 29.03.2017

Preuzmi dokument>>>Odgovor br2 17.03.2017

Preuzmi dokument>>>kONKURSNA DOKUMENTACIJA

Preuzmi dokument>>>kONKURSNA DOKUMENTACIJA

Preuzmi dokument>>> Odgovor br1 16.03.2017

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>kONKURSNA DOKUMENTACIJA

JNMV 1.1.14 -7/2017 TRAKE ZA EKG I DRUGE MEDICINSKE APARATE

Preuzmi dokument>>>Oba.O Zakl.Ugov.

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR 29.03.2017

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

Preuzmi dokument>>>kON.DOK. KANC.MATERIJAL

Preuzmi dokument>>> KANC.MATERIJAL i POZIV

Preuzmi dokument>>>kON.DOK.

JNMV 1.1.7-1/2017 Sanitetski i medicinski potrošni materijal

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR 26.4.2017

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija izmenjena

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

Preuzmi dokument>>>Odgovor br1 od 13 04..2017

Preuzmi dokument>>>Tender-potros-sanit_tabela br 1

Preuzmi dokument>>> Tender-potros-sanit_tabela br2

Preuzmi dokument>>>   Tabela 3 Tabela u okviru ponude

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija izmenjena

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>tabela br 1 Tender-potros-sanit

Preuzmi dokument>>>tabela br2

Preuzmi dokument>>>  Tabela 3 Tabela u okviru ponude Tender-potros-sanit

Preuzmi dokument>>>Odluka o izmeni i dopuni odluke o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>ODLUKA O DODELI UGOVOR 29.03.2017

Preuzmi dokument>>>Odluka o obustavi postupka 29.03.2017

Preuzmi dokument>>>Odgovor 20.03.2017

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija izmenjena

Preuzmi dokument>>>Tabela u okviru ponude

Preuzmi dokument>>> Tender-potros-sanit_tabela 1

Preuzmi dokument>>>  Tender-potros-sanit_tabela2

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna JNMV 1.1.7-1-2017 SANITETSKI MATERIJAL

Preuzmi dokument>>>tabela u okviru obrasca ponudeponude

Preuzmi dokument>>>TABELA BR 1 VRSTA,TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 

Preuzmi dokument>>> TABERLA BR 2 Struktura cene

jnmv 1.2.3-5/2017 USLUGE ODRŽAVANJA POSTOJEĆEG ZDRAVSTVENOG INF. SIST. HELIANT HEALTH

Preuzmi dokument>>>Oba.O Zakl.Ugov.

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija DZ NP Heliant (2)

JNMV 1.1.19-3/2017 POTROŠNI MATERIJAL ZA TEHNIČKU SLUŽBU

Preuzmi dokument>>>Obaveštenje o zaključenju ugovora

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

Preuzmi dokument>>>IZMENJENA KON.DOK.06.02.2017

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>KONK. DOK. TEHN

JNMV hemijska sredstva za higijenu  1.1.12-2/2017

Preuzmi dokument>>>Obaveštenje o zaključenju ugovora

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>Hemijska sredstva za higijenu Poziv

Preuzmi dokument>>>KONK.DOK

JNMV Kancelarijski materijal i štampani obrasci 1.1.10-1/2017

Preuzmi dokument>>>Obaveštenje o zaključenju ugovora

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>Pitanje i odgovor sa pojašnjenjem konkursne dokumentacije

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

Preuzmi dokument>>>IZMENJENA KONKURSNA DOK.KANC.MATER. I ŠTAMPANI OBRAS.03.02.2017

Preuzmi dokument>>>pojasnjenje konk.dok.321

Preuzmi dokument>>>Pojasnjenje konkursne dokumentacije br.306

Preuzmi dokument>>>Odgovor 02.02.2017

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>KONKURSNA DOK.KANC.MATER. I ŠTAMPANI OBRAS.26.01.2017

Preuzmi dokument>>> odgovorvor

JNMV 11 Prevoz zapslenih na poso i sa posla

Preuzmi dokument>>>poziv

Preuzmi dokument>>>konkursna-dokumentacija-br-11

JNMV br 10/2016 Auto gume 

Preuzmi dokument>>>odluka-o-dodeli-ugovora-10-16

Preuzmi dokument>>>poziv

Preuzmi dokument>>>konkursna-dok-jnmv-10-2016

JNMV 9/16 Tekuće popravke i održavanje stomatološke opreme i rezervni delovi

Preuzmi dokument>>> odluka-o-dodeli-ugovora-jnmv-9-16

Preuzmi dokument>>>oba-o-zakl-ugo

Preuzmi dokument>>>poziv-za-podnosenje-ponuda

Preuzmi dokument>>>konkursna-dokumentacija-jnmv-9-16

JNMV 8/2016 Medicinska oprema 

Preuzmi dokument>>>obavestenje o zakljucenom ugovoru

Preuzmi dokument>>>medipro obavestenje o zakljucenom ugovoru

Preuzmi dokument>>>odluka-o-dodeli-ugovora

Preuzmi dokument>>>poziv-za-podnosenje-ponuda

Preuzmi dokument>>>kon-dok-jnmv-8-2016

Preuzmi dokument>>>pojasnjenje-kon-dok-jnmv-8-16-medicinska-oprema

JNMV 2/1/16 Kancelariski materijal-štampani obrasci

Preuzmi dokument>>>Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>kON.DOK. KANC.MATERIJAL -štampani obrasci

JNMV 5/1/2016 Nameštaj

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>Izmenjena KONKURSNA DOKUMENTACIJA 5-1-16 Nameštaj

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>kONKURSNA DOKUMENTACIJA

JNMV 7/16 Servis i popravka medicinske opreme( sa rezervnim delovima)

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

JNMV 6/2016 Stomatološki potrošni materijal

Preuzmi dokument>>>Obaveštenjea o zaključenim ugovorima

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora31.05.2016

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>> Odluka o obustavi postupka

Izmena konkursne dokumentacije:

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija izmenjena 05.04.2016

Preuzmi dokument>>> ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

Preuzmi dokument>>>Obrazac ponude 10-1

Preuzmi dokument>>>  Obrazac u okviru ponude

– – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – –  –

Preuzmi dokument>>>KONKURSNA DOKUMENTACIJA JNMV 6-16 Stomatološki potrošni materijal

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Obrazac ponude 10-1

Preuzmi dokument>>> Tabela u okviru obrasca ponude

JNMV  5/2016 Nameštaj

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Preuzmi dokument>>> Poziv za podnošenje ponuda

JNMV br 4/16 Generalni remont stomatološke stolice

Preuzmi dokument>>>Remont Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija JNMV 4-16 

JNMV 3/16  Potrošni materijal za tehničku službu

Preuzmi dokument>>>OBAVEWŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>KONK. DOK. TEHN 

JNMV 2/16  kancelariski materijal i štampani obrasci

Preuzmi dokument>>>OBAVEWŠTENJE O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA

Preuzmi dokument>>>Pitanja i odgovori

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

Preuzmi dokument>>>kON.DOK. KANC.MATERIJAL izmenjena

Preuzmi dokument>>> Pojašnjenje kon.dok JNMV 2-16

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>kON.DOK. KANC.MATERIJAL

Javna nabavka male vrednosti 1/16 Hemijska  sredstva za čišćenje

Preuzmi dokument>>>OBaveštenjeACOMA

Preuzmi dokument>>> OBaveštenje TIKOMERC

Preuzmi dokument>>>f OBaveštenjeINTERNATIONAL 

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>pojašnjenje kon.dok JNMV 1-16

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnošenje ponuda

Preuzmi dokument>>>kON.DOK. HEMIjSKA SREDSTVA 

 

JNMV br 18 – Tekuće popravke i servis stomatološke opreme

Preuzmi dokument>>>Oba.O Zakl.Ugo.

Javna nabavka sanitetski medicinski potrošni materijal br 2-1

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOZakljucenomUgovoru PharmaSwiss

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Medinic

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Flora komerc

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Farmalogist

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOZakljucenomUgovoru Ecotrade

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOZakljucenomUgovoru ADOC

Preuzmi dokument>>>ObavOZakljucenomUgSinofarm

Javna nabavka male vrednosti br 19 Prevoz radnika na posao i sa posla 

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOZakljucenomUgovoru

Javna nabavka Tekuće popravke i održavanje stomatološke opreme  JNMV br 18

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora jnmv 18

Javna nabavka male vrednosti br 18 Tekuće popravka i servis stomatološke opreme

Preuzmi dokument>>>Odgovor-pojašnjenje

Preuzmi dokument>>>Pitanje -pojašnjenje

Jafvna nabavka male vrednosti medicinska oprema 15-2 odluka o odeli ugovora

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti 18- popravka i održavanje stomatološke opreme

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>KON.dokumentacijaJNMV 18 servis stomatološke opreme 

Odluka o dodeli ugovora za JNMV br 19 Prevoz radnika

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora jnmv 19

Javna nabavka male vrednosti br 16-2 Nameštaj odluka o dodeli ugovora

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora jnmv 16-2

JN male vrednosti 15-2

Preuzmi dokument>>>Obaveštenje o produženju roka

Preuzmi dokument>>>IZMENJENA Konkursna dok.JNMV 15-2 Medicinska oprema

Javna nabavka 2-1 Sanitetski potrošni materijal

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora JN 2-1 sanitetski potrošni marerijal

Odluka o dodeli ugovora za JNMV Auto Gume br 25-1

Preuzmi dokument>>>Obavestenje o ZakljucenomUgovoru JNMV 25-1 Zimske auto gume

Preuzmi dokument>>>JNMV 25-1 Odluka o dodeli ugovora

JN male vrednosti 15-2 medicinska oprema-pitanja i odgovori

Preuzmi dokument>>>Pojašnjenje kon. dok. 

Preuzmi dokument>>>zahtev

Javna nabavka male vrednosti 16-2 nameštaj izmena konkursne dokumentacije:

Preuzmi dokument>>>Obaveštenje o produženju roka

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnosenje ponud

Preuzmi dokument>>>izmenjena Konkursna dokumentacija JNMV 16-2  

Javna nabavka male vrednosti 16-2 nameštaj

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnosenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija JNMV 16-2 

Javna nabavka male vrednosti 15-2 medicinska oprema

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnosenje ponud JNMV 15-2 medicinska oprema

Preuzmi dokument>>>KONK.DOK JNMV br 15-2 medicinska oprema 

Javna nabavka male vrednosti 19 prevoz radnika

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>KONKURSNA DOKUMENTACIJA BR 19 

Javna nabavka male vrednosti 25-1 zimske auto gume

Preuzmi dokument>>> POZIV

Preuzmi dokument>>>kONKURSNA DOK. JNMV 25-1

Odluka o dodeli ugovora JNMV  16-1 Nameštaj

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora jnmv 16-1

JNMV  15-1 medicinska oprema

Preuzmi dokument>>>Odluka o dodeli ugovora

JNMV br.13 Terensko vozilo

Preuzmi dokument>>>POZIV

Preuzmi dokument>>>kONKURSNA DOK. JNMV 13 

Izmena konk. dokumentacija JNMV 16-1

Preuzmi dokument>>>ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija 1.09.2015 

JNMV  15-1 medicinska oprema

Preuzmi dokument>>> Poziv za podnosenje ponud

Preuzmi dokument>>>KONK.DOK

JNMV  16-1 Nameštaj

Preuzmi dokument>>>Poziv za podnosenje ponuda

Preuzmi dokument>>>Konkursna dokumentacija