sreda , 17 jul 2024
Novosti

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i školske dece

(Istorijat)

Školski i dečiji dispanzer osnovan je 1952. godine kao samostalna ustanova, koja je pored školskog i dečijeg dispanzera imala Savetovalište za zdravu decu.. Od lekara u stalnom radnom odnosu u tom periodu bila su tri lekara, dr Rizo Ličina  bio je upravnik Dispanzera, od osoblja bile su zaposlene tri medicinske sestre i tri negovateljice. Od 1989. god. počeo je da radi Novi Dečiji Dispanzer koji ima Savetovalište za odojčad, Savetovalište za mlade, Razvojno savetovalište, Služba za imunizaciju.

Služba za zdrastvenu zaštitu dece  radi  u dve prostorno odvojene jedinice

( stari dečiji dispanezer i novi dispanzer ). Služba za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja ”Novi Pazar” brine o zdravlju oko 32.000 dece uzrasta od rođenja do navršenih 18 godina.

U službi je zaposleno 16 pedijatara,5 lekara opšte medicine,5 stručnih saradnika (psiholog, 3 logopeda, 1 somatoped ),1 viša medicinska sestra, 1 strukovna medicinska sestra,38  edicinskih sestara 5 spremačica.

Radno vreme Službe je od ponedeljka do petka od 06:30 do 20:40 časova. Služba radi vikendom i praznikom u Novom dečijem dispanzeru. Sve informacije za rad izabranog lekara mogu se dobiti na telefon:

Stari dečiji dispanzer predškolsko- 5100-122, školsko -387-524

Novi dečiji dispanzer 020 314-217.predškolsko lokal 12,13,14.školsko lokal 15.

Savetovalište za odojčad – Preventivne preglede obavljaju svi izabrani pedijatri u Službi i to jedan dan u nedelji, prema rasporedu radnog vremena izabranog lekara. Ovi pregledi se zakazuju kada se vrši i imunizacija dece.Informacije se mogu dobiti na telefon:

Stari dečiji dispanzer telefon 5100-122           Novi dečiji dispanzer  020 314-217,lokal 16 i 18 .

 PONEDELJAKUTORAK

SREDA

ČETVRTAK

PETAK

STARI DISPANZERdr Meliha Bogućanin

dr Mirza Ćorović,dr Dženeta Bogućanin

dr Zineta Kajević,dr Esma Garčević

dr Almira Sebečevac

dr Rajko Popović

NOVI DISPANZER  dr Đerković Biljana ,dr Dženana Dedeićdr Sanela Delić

dr Vesna Tomović, dr Jasmina Šačić

  dr Mirsada Halilović

  dr Snežana Slavković

Savetovalište za mlade je osnovano decembra 2009. godine smešteno je u prostorijama Novog dečijeg dispanzera. Rad sa mladima je po tipu individualnog razgovora i grupnog rada (radioničarski, tribine, predavanja, gostovanja u medijima: radio, TV i pisani mediji) na teme: (pravilna ishrana i adekvatna fizička aktivnost kod mladih, zaštita reproduktivnog zdravlja mladih i prevencija polno prenosivih bolesti, narkomanije i pušenja kod mladih..). Savetovalište za mlade ima prostorije koje su prilagođene radu sa mladima i obezbeđuju privatnost poseta, a nalaze se u prostorijama Objekta. Savetovalište za mlade nema stalnog lekara, izabrani lekari rade po potrebi svakim danom od 7-14h, a konsultativne preglede obavlja psiholog, nutricionista, ginekolog.

Informacije za rad Savetovališta za mlade se mogu dobiti na telefon:   020 314-217,lokal 24.

Razvojno savetovalište počelo sa radom 2000 godine, zaposleno je tri logopeda, 1 psiholog, 1 somatoped, 1 med. sestra,  radi svakog dana od 7h do 14h,  a rad logopeda je u dve smene. Izabrani pedijatri svu decu pod rizikom i decu sa smetnjama u razvoju šalju u Razvojno savetovalište, a  cilj Savetovališta je intenzivno praćenje rasta i razvoja te dece, obezbeđenje stimulativnog tretmana i u slučaju potrebe upućivanje na viši nivo zdravstvene zaštite dece sa smetnjama u PMR-u.

Pregledi u Razvojnom savetovalištu  se zakazuju telefonom na broj 020-314-217  Lokal 20,21,22.

 

LOGOPED U STAROM DISPANZERU-Zagorka Kozlov Nedeljković

LOGOPEDI U NOVOM DISPANZERU- Behija Tahirbegović; Đuzida Crnišanin

SOMATOPED                                               Zorica Čukanović

 

Poštovani roditelji  ovde su istaknuti timovi (lekar/med.sestra) u oba dispanzera, a na vama je da izaberete tim  za svoje dete.

 TIMOVI (LEKAR/MED.SESTRA) NOVOG DEČIJEG DISPANZERA

PREDŠKOLSKO

 TIM I       Dr Sanela Delić – med.sestra Mušić Armina

TIM III     Dr Jasmina Šačić – med.sestra Bijorac Slavica

TIM II      Dr Vesna Despotović – med.sestra Veljković Nada

TIM IV     Dr Mirsada Halilović – med.sestra Plavšić Snežana

TIM VI     Dr.Snežana Slavković – med.sestra Janković Slađana

TIM VIII   Dr Biljana Đerković  – med.sestra Timotijević Milanaka

 TIM IX    Dr Dženana Dedeić – med.sestra Avdić Emira  

ŠKOLSKO

TIM VII  Dr Tiosavljević Snežana – med.sestra Maksimović Ružica

TIM XII  Dr.Mirsada Mihović – med.sestra Hajrović Maida

TIM X   Dr  Ivana Jevtović Belić – med.sestra Ratković Ružica

 Dr Jasmin Hamzagić med. sestra Ganević Binasa   mobilni tim za vreme godišnjih odmora

 

 TIMOVI (LEKAR/MED.SESTRA) STAROG DEČIJEG DISPANZERA

 PREDŠKOLSKO

 TIM II    Dr Mirza Ćorović- med. sestra Raba Brunčević

TIM IV   Dr Zineta Kajević –med. sestra Dzavida Rašljanin

TIM III   Dr Almira Sebečevac- med. sestra Hodžović Zemira

TIM V    Dr Rajko Popović- med. sestra Sabina Ćorović

TIM I     Dr Meliha Bogućanin – med.sestra Mulić Mazluma

TIM XI   Dr Dženeta Bogućanin – med.sestra Peruničić Deniza

 TIM VI  Dr Esma Garčević – med.sestra Madžović Bahra    

 

  ŠKOLSKO

 TIM X    Dr Birsena Crnišanin – med.sestra Kadrić Anisa

TIM VII  Dr Elvira Hadrović Sagdati – med.sestra Husović Alma

TIM IX   Dr Aladin Belovodjanin – med.sestra Dreković Maida


                            

Načelnik : Dr Vesna Despotović pedijatar

Glavna sestra: VMS Banina Ljajić