sreda , 17 jul 2024
Novosti

Služba za hitnu medicinsku pomoć

Načelnica Službe:  dr spec Elvira Lukač Radončić

Glavna medicinska sestra službe:  Vss Dragana Ćeriman Radovanović

 

Ukupan broj lekara, medicinskih sestara i tehničara u Službi:

  • Specijalista : 2
  • Lekari opšte medicine: 10
  • Medicinske sestre/ tehničari: 15
  • Vozača: 16

Kontak telefon Službe:
020/194
020/51000291

Radno  vreme:
Radno vreme Službe hitne medicinske pomoći je 24h dnevno 365 dana u godini.

Opis službe

: Hitna sluzba je osnovana kao posebna služba 2000. godine. Do tada je funkcionisala u okviru opšte prakse kao posebna jedinica uglavnom u noćnoj smeni kada su radili po jedan lekar i medicinska sestra. 1992. godine hitna služba dobija jedno sanitetsko vozilo i počinje da interveniše na terenu. Formiraju se po dve ekipe u smeni, jedna za rad na terenu, druga za rad u ambulanti. Od 2002. godine služba dobija jednu prostoriju za observaciju koja se koristi i za dnevne bolnice. U saradnji sa centrom za edukaciju zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd organizovan je kurs za reanimaciju i traumatologiju za sve zaposlene u hitnoj službi.

Nabavkom defibrilatora i EKG aparata kao i dolaskom specijaliste urgentne medicine u okviru službe se rade reanimacije i zbrinjavaju svi pacijenti koji nisu za hospitalno lečenje.. Radi 24 sati dnevno, 365 dana u godini. Svih 24 sata dnevno posao obavljaju po dve ekipe jedna  terenska ekipa i jedna ambulantna. ambulantna . Na telefon se javljaju lekari i oni vrše selekciju poziva i davanje saveta. Služba poseduje 6 saniteta kombi tipa od kojih tri sa opremom koja odgovara minimumu evropskog standarada (centralni razvod kiseonika, nosila, daska za izvlačenje , strečeri, kardiološka stolica, vakum udlage, šancove kragne, defibrilator, aspirator, , torbe za reanimaciju, trauma torbe).  Podrazumeva se da su svi upošljenici osposobljeni da rade sa pobrojanom opremom, tj. po minimumu evropskog standarda.

Ambulanta je povezana sa sobom za intervencije ,koja je ujedno i opservacija sa četiri kreveta,imamo i sobu za reanimaciju i još jednu ambulantu za decu i trudnice koja ne fukcioniše zbog nedostatka kadra. U okviru ovih prostorija imamo dva defibrilatora ,dva EKG aparata i dve  boce  sa kiseonikom, opremu za rešavanje traume, kao i torbe za reanimaciju. U prostorijama SHMP se nocu zbrinjavaju i deca. U proseku se godišnje pregleda i terapijski zbrine oko 42 000 pacijenata u ambulanti hitne službe, a izvrši oko 3000 intervencija na terenu. Osim u svakodnevnom praktičnom radu, služba se proslavila i na takmičenjima u zemlji Nedostaju nam nova vozila sa opremom

Razvojni planovi : Obzirom na broj stanovnika i površinu teritorije koju pokriva ova služba neophodno je nabaviti još sanitetskih  vozila , uposliti dovoljan broj doktora ,medicinskih s estara ,vozača i naći adekvatno rešenje za zbrinjavanje dece u toku noći.  U planu je nabavka još  nekoliko  adekvatno opremljenih  vozila za terenski rad, prijem odgovarajućeg broja  doktora i srednjeg medicinskog osoblja kao i razvoj dispečerskog centra