utorak , 25 jun 2024
Novosti

Menadžment

dr Ervin Ćorović

v.d. director

.

dr Azemina Omerović

 Pomoćnik direktora za medicinska pitanja

.

dipl. pravnik Irma Nokić

 Pomoćnik direktora za opšta pravna i kadrovska pitanja

.

dipl. ecc. Muamer Delimeđac

 Pomoćnik direktora za Ekonomsko finansijska pitanja

 

 

Organi Doma zdravlja Novi Pazar

Direktor

Upravni odbor      >>  Rešenje o imenovanju Upravnog odbora

Nadzorni odbor     >> Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora

 

Stručni organ Doma zdravlja

Stručni savet

Stručni kolegijum

Etički odbor

Komisija za unapređenje kvaliteta rada