ponedeljak , 27 maj 2024
Novosti

Izabrani lekar

Izabrani lekar

„Svaki građanin Srbije trebalo bi da ima svog izabranog lekara i mora da zna kako se zove njegov lekar. To je put vraćanja poverenja u zdravstveni sistem. Kapitacija podrazumeva promenu načina finansiranja zbog toga što se pretpostavlja da taj način finansiranja sadrži neke delove koji se tiču motivisanja doktora i sestara u domovima zdravlja da rade mnogo više preventivnih pregleda koji su planirani u radu domova zdravlja. Nije kapitacija sama po sebi cilj, ona podrazumeva da vi plaćate dom zdravlja ne po tome koliko ima kvadrata i ljudi, već po tome koliko građana gravitira tom domu zdravlja. Primarna zdravstvena zaštita i njena uloga u svakom zdravstvenom sistemu je veoma važna, jer se u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ostvaruje 70 odsto svega što je nama kao građanima potrebno. Svako od nas ima pravo da od devetnaeste do tridesetpete godine jednom u pet godina bude pozvan u dom zdravlja kao potpuno zdrav, da se uradi sistematski pregled i ukaže na rizične faktore ponašanja. Do pedesete godine trebalo bi da bude pozvan jednom u dve godine, posle pedesete jednom godišnje, a posle šezdesetpete godine lekar mora da dođe kod pacijenta kući kad je potpuno zdrav. Tako se smanjuje učešće šloga u populaciji, šećerna bolest, poremećaj krvnog pritiska i vrši prevencija teških bolesti. Kad na to dodate nacionalne programe skrininga, to se zove prevencija“.

Zašto je važno imati izabranog lekara?

Zakonom o zdravstvenom osiguranju (član 146) definisano je pitanje izabranog lekara koji se bira najmanje na godinu dana iz oblasti opšte medicine ili medicine rada, pedijatrije, ginekologije i stomatologije.

Izabrani lekar vodi računa o svim segmentima zdravlja pacijenta, u redovnom je kontaktu sa njim, bolje ga poznaje i upućeniji je u njegovo zdravstveno stanje, dok pacijent dobija efikasniju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu, lakše dolazi do lekara, ima mogućnost telefonskog zakazivanja pregleda ili stalne terapije, kao i dobijanja saveta direktnim razgovorom preko broja u ordinaciji koji svaki pacijent dobija od tima.

Kako izabrati lekara

 Procedura za izbor lekara je krajnje jednostavna, a za registraciju je potreba overena nova zdravstvena knjižica i lična karta. Da bi se izabrao lekar potrebno je popuniti formular , koji se može naći kod svake sestre, dok je spisak svih lekara koji mogu biti birani istaknut na svim mestima gde se građani mogu opredeljivati. Obrazac – Izjava o izboru i promeni izabranog lekara se popunjava u tri primerka, od kojih jedan ostaje kod izabranog lekara, jedan se šalje matičnoj filijali Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, dok jedan primerak zadržava pacijent. Lekar se bira na godinu dana, a po isteku ovog perioda, ugovor se automatski produžava, ukoliko pacijent ne insistira na promeni izabranog lekara. Pre isteka kalendarske godine, pacijent može da promeni izabranog lekara ako promeni mesto prebivališta, ako nije zadovoljan uslugom, ako lekaru prestane radni odnos, ako je izabrani lekar odsutan duže od šest meseci, ali i iz drugih opravdanih razloga.
>>Izabrani pedijatar<<
Izbor pedijatra se obavlja veoma jednostavno i brzo. Maloletnom detetu lekara biraju roditelji, sa ličnom kartom i detetovom zdravstvenom knjižicom. Odabir lekara se može učiniti u Domu zdravlja, na teritoriji filijale zdravstvenog osiguranja koja je izdala zdravstvenu knjižicu ili u mestu stalnog ili privremenog boravka.
Izabrani pedijatar prati dete od prvog dana života pa sve do punoletstva. To je dug period u kom dete raste, razvija se, sazreva u psihofizički, socijalno, emotivno zrelu osobu, ali i period u kom se mnoge bolesti mogu otkriti na vreme, a neke i sprečiti. Zadatak svakog pedijatra je i sprečavanje komplikacija bolesti, unapređivanje kvaliteta života, sprečavanje invalidnosti, a time i produženje života pojedinca.
Prednost izabranog pedijatra se ogleda u tome da on vodi računa o svim segmentima zdravlja deteta, u redovnom je kontaktu sa njim, bolje ga poznaje i upućeniji je u njegovo zdravstveno stanje
>>Izabrani ginekolog<<
Žene, osim što moraju da izaberu svog lekara opšte prakse ili medicine rada, imaju pravo, ali i obavezu da izaberu i ginekologa. Na izbor ginekologa imaju sve ženske osobe starije od 15 godina. Izabrani ginekolog se stara o reproduktivnom zdravlju ženske populacije, ali je njegov veliki značaj i u preventivnom radu. Redovnim pregledima mogu se:
 • otkriti premaligne i maligne promene,
  lečiti hormonski problemi,
 • kontrolisati rađanje,
  raditi pravovremeno planiranje porodice,
 • smanjiti mogućnost razvoja stanja koja vode ka sterilitetu.

Roditeljstvo ne počinje trudnoćom, već mnogo ranije. Sa svojim ličnim ginekologom može se obezbediti sigurnija trudnoća. Planiranje trudnoće kao i sama trudnoća su specifična stanja koja moraju da prate stručnjaci prvenstveno zbog zdravlje majke i bebe. Ne može se očekvati dobra i adekvatna nega ukoliko se stalno menja lekar jer praćenje trudnoće na taj način nema kontinuitet. Izuzetno je važno da se rano otkriju oštećenja ploda, što zbog napretka nauke više nije problem medicine, već i zbog pravovremenog odlaska kod lekara.

>>Izabrani stomatolog<<

Pravo na izabranog doktora stomatologije imaju:

 • Deca do navršenih 18 godina života
  Žene u toku trudnoće i 12 meseci posle porođaja
 • Osobe starije od 65 godina (samo za akrilatne proteze – ostale usluge plaćaju)
  Osobe pre transplatacije bubrega i operacija na srcu
 • Osobe u preoperativnom i postoperativnom tretmanu malignih bolesti maksilofacijalnog predela
  Osobe sa urođenim i stečenim deformitetima lica i vilica u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana
 • Osobe u okviru posttumorske rehabilitacije i rekonstrukcije

Sve kategorije stanovništva koje imaju pravo da biraju lekara, pa samim tim i stomatologa, moraju imati nove zdravstvene legitimacije, uredno overene, da bi mogli da potpišu Izjavu o izboru. Prednost izabranog stomatologa je i u tome što on vodi računa o deci, od najranijeg uzrasta pa sve do navršenih 18 godina, te primenjujući sva pravila i principe preventivnog programa nastoji da se karijes frekvenca svede na minimum. Naravno, saradnja se očekuje i od roditelja koji treba da dovede dete na pregled.