utorak , 25 jun 2024
Novosti

Služba polivalentne patronaže

Službom rukovodi glavna medicinska sestra Selma Tutić

Polivalentna patronaža je preventivna grana medicine koja se bavi očuvanjem i unapređenjem zdravlja, kao i podizanjem opšte zdravstvene kulture stanovništva. Služba polivalentne patronaže je samostalna radna jedinica u okviru Doma zdravlja Novi Pazar i deo je organizacionog sistema zdravstvene zaštite na primarnom nivou. Služba je počela sa radom 1970. god i danas broji 20 zaposlenih, 1 strukovna medicinska sestra, 3 vise medicinske sestre i 16 sestara sa srednjom stručnom spremom. Gradsko područje podeljeno je na 6 mesnih zajednica na kojima radi 12 sestara, svaka na svom mikroreonu. Na seoskom području radi 7 sesrara.

Delokrug rada patronažne službe:

-Trudnice i rizične trudnice (fiziologija trudnoće, merenje pritiska i šećera u krvi, fizička aktivnost, higijensko dijetetski režim),

-Babinjara i novorođenče (uspostavljanje laktacije, nega novorođenčeta, obrada pupčane rane),

-Malo dete od 2 do 4 god (praćenje rasta i razvoja, pravilna ishrana, prevencija zlostavljanja, prevencija povređivanja),

-Osobe preko 65 god. (upoznavanje za zdravstvenim stanjem i funkcionalnim sposobnostima),

-Hronični bolesnici (obuka za davanje insulina, obuka za samonegu, obuka porodice za negu nepokretnog bolesnika).

Zdravstveno vaspitni rad:

-Individualni (u porodici prilikom patronažne poseta i u okviru službe patronaže),

-Grupni (u predškolskim i školskim ustanovama, lokalnoj zajednici i u okviru doma zdravlja).

Zdravstveno vaspitni rad se sprovodi i u koordinaciji sa Preventivnim centrom i drugim službama doma zdravlja.