četvrtak , 28 septembar 2023
Novosti

Brojevi telefona izabranih lekara za pozive pacijenata

U skladu sa novonastalom situacijom i mjerama Vlade R Srbije u
borbi protiv virusa COVID-19, pacijentima je omogućeno kontaktiranje svog
izabranog lekara na njegov lični broj telefona u toku radnog vremena
ustanove, od 7 do 18 časova, za informacije i prepis terapije.

Preuzmite imenik izabranih lekara Opšte prakse >>>>>Brojevi tel lekara DZNP