utorak , 25 jun 2024
Novosti

Brojevi telefona izabranih pedijatara Dispanzera za decu i omladinu

U skladu sa novonastalom situacijom i mjerama Vlade R Srbije u borbi protiv virusa COVID-19, pacijentima je omogućeno kontaktiranje svog izabranog pedijatra na njegov lični broj telefona u toku radnog vremena ustanove, od 7 do 18 časova, za informacije i prepis terapije.
Preuzmite imenik izabranih pedijatara Dečijeg dispanzera >>>> Brojevi-PEDIJATRI