četvrtak , 29 septembar 2022
Novosti

Dom zdravlja Novi Pazar dobio novo vozilo donacijom Evropske unije

U okviru prekograničnog projekta „IMPORTANT – Unapređenje reproduktivnog zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori/IMProvement of Reproductive Health in Serbia and Montenegro” koji sprovodi Dom zdravlja Novi Pazar u saradnji sa organizacijom FORS Montenegro – Fondacijom za razvoj sjevera Crne Gore nabavljeno je vozilo marke FIAT 500L u vrijednosti od 1.626.000 dinara. Vozilo je nabavljeno s ciljem organizovanja preventivnih pregleda ugroženih grupa stanovništva kao što su žene iz ruralnih područja i žene sa invaliditetom u ambulantama doma zdravlja, odnosno kampanju podizanja nivoa svijesti građana o potrebi vršenja preventvnih pregleda. U Srbiji je planirano obavljanje najmanje 250 preventivnih pregleda dojke i grlića materice. U nastavku projekta planirana je nabavka mobilnog ultrazvuka, koji bi, zajedno sa kupljenim vozilom, činio cjelinu u pružanju preventivnih pregleda u ruralnim područjima, kao i ostale medicinske opreme.

Realizacija projekta IMPORTANT počela je 1. decembra 2021. i traje do 30. novembra 2023. godine. Projekat ima za cilj unapređivanje kvaliteta i dostupnosti usluga u oblasti reproduktivnog zdravlja i nivoa svijesti stanovništva o značaju zdravih stilova života i prevencije u očuvanju reproduktivnog zdravlja, posebno za socijalno ranjive kategorije stanovništva. Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija Republike Srbije – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU. Ukupna vrijednost projekta IMPORTANT iznosi preko 352.000 eura, od čega Evropska unija finansira skoro 250.000 eura. Vrijednost projekta za Srbiju iznosi preko 124.000 eura, od čega je doprinos Evropske unije preko 105.000 eura.

Pored nabavke nove opreme i vozila, kao i obuke za korišćenje nove opreme, glavne projektne aktivnosti uključuju i prekogranične treninge  za  medicinsko  osoblje  na  teme  vezane  za  prevenciju,  dijagnostiku  i liječenje karcinoma dojke i karcinoma grlića materice, predavanja za žene i omladinu na temu reproduktivnog zdravlja, organizovanje preventivnih pregleda, sprovođenje istraživanja o znanju i navikama vezanim za reproduktivno zdravlje, kampanju podizanja nivoa svijesti građana, izradu publikacija o značaju zdravih stilova života, preventivnih pregleda dojki i ginekoloških pregleda, prekograničnu konferenciju na temu unapređenja reproduktivnog zdravlja i sl.

Ovaj dvogodišnji projekat obuhvata gradove: Novi Pazar, Novu Varoš, Prijepolje, Rašku, Sjenicu, Priboj, Vrnjačku Banju i Tutin u Srbiji, i Andrijevicu, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Petnjicu, Plav, Pljevlja, Plužine, Rožaje, Šavnik i Žabljak u Crnoj Gori.

Izjave tokom konferencije dali su:

  • Dr Mirsada Ličina, načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu žena
  • Samir Kačapor, koordinator projekta IMPORTANT u Srbiji
  • Muamer Delimeđac, pomoćnik direktora za finansijske poslove i finansijski službenik na projektu IMPORTANT