četvrtak , 30 novembar 2023
Novosti

Dom zdravlja Novi Pazar ispunio sve zakonom propisane uslove za obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja

Od 15.maja 2018.godine Dom zdravlja Novi Pazar ispunio sve zakonom propisane uslove za obavljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja.

Pregled za izdavanje uverenja vrši tim u sastavu: specijalista medicine rada, specijalista neroupsihijtrije ili psihijatrije, specijalista oftamologije i po potrebi lekari druge specijalnosti.

Uverenja se izdaju u skladu sa Pravlinikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja.

Pravilnikom se propisuju bliži uslovi koja mora da ispunjava zdravstvena ustanova za obavaljanje lekarskih pregleda za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti fizičkih lica za držanje i nošenje oružja i bliži uslovi koje u pogledu zdravstvene sposobnosti mora da ispunjavaju fizička lica koja poseduju oružje.

Lekarsko uverenje za fizička lica za držanje i nošenje oružja može se dobiti u Domu zdravlja Novi Pazar po ceni od 3.000,00 dinara.

Lekarska uverenja se izdaju za vremenski period od 5 godina i neophodna su prilikom izdavanja dozvola za posedovanje oružja.

Za dodatne informacije može se kontakirati Služba medicine rada na telefon 020/318-224 ili

dr Mehdiju Aljuševića 0658817607, med.sestru Stanku Pavlović 0648817432