ponedeljak , 27 maj 2024
Novosti

Domovi zdravlja Novi Pazar, Tutin i Raška dobili novu medicinsku opremu donacijom Evropske unije

U Domu zdravlja Novi Pazar jučer je održana konferencija za medije povodom nabavke nove medicinske opreme.

Izjave na konferenciji dali su:

  • Dr Ervin Ćorović, v.d.direktora Doma zdravlja Novi Pazar
  • Samir Kačapor, koordinator projekta IMPORTANT u Srbiji
  • Muamer Delimeđac, finansijski službenik na projektu IMPORTANT

U prilogu je saopštenje za javnost:

U okviru prekograničnog projekta „IMPORTANT – Unapređenje reproduktivnog zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori/IMProvement of Reproductive Health in Serbia and Montenegro” koji sprovodi Dom zdravlja Novi Pazar u saradnji sa organizacijom FORS Montenegro – Fondacijom za razvoj sjevera Crne Gore nabavljena je nova medicinska oprema u vrednosti od 6.536.980 dinara, odnosno 55.940 evra. Medicinska oprema, koja je nabavljena, uključuje:

  • dva ultrazvučna uređaja, vrednosti 4.720.000 dinara, od kojih je jedan uređaj dodeljen Domu zdravlja Novi Pazar, a drugi Domu zdravlja Tutin,
  • tri ginekološke stolice, vrednosti 1.406.400 dinara, od kojih su dve dodeljene Domu zdravlja Novi Pazar, a jedna je dodeljena Domu zdravlja Raška,
  • tri seta medicinskih instrumenata, vrednosti 410.580 dinara, pri čemu su dva pripala Domu zdravlja Novi Pazar, a jedan Domu zdravlja Raška.

 

Medicinska oprema je nabavljena s ciljem bolje opremljenosti zdravstvenih ustanova, skraćivanja perioda čekanja na ultrazvučne preglede, podizanje nivoa zadovoljstva kako korisnika, tako i zaposlenih, organizovanja preventivnih pregleda ugroženih grupa stanovništva kao što su žene iz ruralnih područja i žene sa invaliditetom u ambulantama domova zdravlja. U Srbiji je planirano obavljanje najmanje 250 preventivnih pregleda dojke i grlića materice.

 

Podsećamo da je prošle godine sredstvima Evopske unije, a u okviru istog projekta, nabavljeno vozilo za Dom zdravlja Novi Pazar marke FIAT 500L u vrednosti od 1.626.000 dinara.

 

Realizacija projekta IMPORTANT počela je 1. decembra 2021. i traje do 30. novembra 2023.godine. Projekat ima za cilj unapređivanje kvaliteta i dostupnosti usluga u oblasti reproduktivnog zdravlja i nivoa svesti stanovništva o značaju zdravih stilova života i prevencije u očuvanju reproduktivnog zdravlja, posebno za socijalno ranjive kategorije stanovništva. Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020. Ugovorno telo za projekat je Ministarstvo finansija Republike Srbije – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU. Ukupna vrednost projekta IMPORTANT iznosi 352.063 evra, od čega Evropska unija finansira 249.900 evra. Vrednost projekta za Srbiju iznosi 124.621 evro, od čega je doprinos Evropske unije 105.865 evra.

Pored nabavke nove opreme i vozila, kao i obuke za korišćenje nove opreme, glavne projektne aktivnosti uključuju i prekogranične treninge  za  medicinsko  osoblje  na  teme  vezane  za  prevenciju,  dijagnostiku  i lečenje karcinoma dojke i karcinoma grlića materice, predavanja za žene i omladinu na temu reproduktivnog zdravlja, organizovanje preventivnih pregleda, sprovođenje istraživanja o znanju i navikama vezanim za reproduktivno zdravlje, kampanju podizanja nivoa svesti građana, izradu publikacija o značaju zdravih stilova života, preventivnih pregleda dojki i ginekoloških pregleda, prekograničnu konferenciju na temu unapređenja reproduktivnog zdravlja i sl.

 

Ovaj dvogodišnji projekat obuhvata gradove: Novi Pazar, Novu Varoš, Prijepolje, Rašku, Sjenicu, Priboj, Vrnjačku Banju i Tutin u Srbiji, i Andrijevicu, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Petnjicu, Plav, Pljevlja, Plužine, Rožaje, Šavnik i Žabljak u Crnoj Gori.