ponedeljak , 27 maj 2024
Novosti

Konferencija na temu „Unapređivanje reproduktivnog zdravlja“

U Kolašinu je od 31.10. do 01.11.2023.godine održana prekogranična konferencija na temu Unapređivanje reproduktivnog zdravlja u cilju razmjene iskustava, mišljenja, modela dobre prakse i naučenih lekcija kada je u pitanju unapređivanje reproduktivnog zdravlja, podizanje nivoa svijesti o ovoj temi, kao i značaju međunarodne saradnje u ovoj oblasti. Konferencija se organizuje u okviru projekta  „IMPORTANT – Unapređivanje reproduktivnog zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori ”, koji sprovodi Dom zdravlja Novi Pazar u saradnji sa FORS Montenegrom.

Konferencija je okupila predstavnike zdravstvenih institucija, organizacija civilnog društva, državne  uprave, medija, projektnih partnera itd. iz Crne Gore i drugih zemalja. Na otvaranju Konferencije govorili su Ivana Živković, generalna direktorica Direktorata za javno zdravlje, prekursore i kozmetičke proizvode u Ministarstvu zdravlja Crne Gore, Nada Pejović, načelnica Direkcije za bilateralne prekogranične programe u Ministarstvu evropskih poslova Crne Gore, Ervin Ćorović, direktor Doma zdravlja Novi Pazar i Veselin Šturanović, izvršni direktor FORS Montenegra. Govornici u okviru panel diskusija su predstavnici Ministarstva zdravlja CG, instituta za javno zdravlje Crne Gore i Vojvodine, Kliničkog centra CG i ostalih zdravstvenih institucija, kao i predstavnici organizacija civilnog društva koje su aktivne u ovoj oblasti. Oni će tokom konferencije predstaviti podatke i situaciju vezane za reproduktivno zdravlje u Crnoj Gori, Srbiji i regionu, prevenciju, otkrivanje i liječenje karcinoma grlića materice i karcinoma dojke, primjere dobre prakse u ovoj oblasti, značaj uključivanja svih segmenata društva u očuvanje zdravlja itd.

Cilj projekta IMPORTANT je unapređivanje kvaliteta i dostupnosti usluga u oblasti reproduktivnog zdravlja i nivoa svijesti stanovništva o značaju zdravih stilova života i prevencije u očuvanju reproduktivnog zdravlja, posebno za socijalno ranjive kategorije stanovništva. Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, a u Crnoj Gori sufinansira Ministarstvo javne uprave. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo finansija Republike Srbije – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU.

Glavne projektne aktivnosti uključuju organizovanje preventivnih pregleda, nabavku nove opreme i vozila za javne zdravstvene institucije u ciljnom području, obuke za korišćenje nove opreme, prekogranične treninge  za  medicinsko  osoblje  na  teme  vezane  za  prevenciju,  dijagnostiku  i liječenje karcinoma dojke i karcinoma grlića materice, predavanja za žene i omladinu na temu reproduktivnog zdravlja, sprovođenje istraživanja o znanju i navikama vezanim za reproduktivno zdravlje, kampanju podizanja nivoa svijesti građana, izradu publikacija o značaju zdravih stilova života, preventivnih pregleda dojki i ginekoloških pregleda i sl.

Ovaj dvogodišnji projekat, čija realizacija je počela 1. decembra 2021, se sprovodi u Novom Pazaru, Novoj Varoši, Prijepolju, Raški, Sjenici, Priboju, Vrnjačkoj Banji i Tutinu u Srbiji i Nikšiću, Pljevljima, Andrijevici,  Beranama,  Bijelom  Polju,  Gusinju,  Žabljaku, Kolašinu,  Mojkovcu, Petnjici, Plavu, Plužinama, Rožajama i Šavniku u Crnoj Gori.