četvrtak , 28 septembar 2023
Novosti

Ministarstvo zdravlja odobrilo sredstva za nabavku sanitetskog vozila

Ministarstvo zdravlja je dopisom od 29.10.2020.godine obavestilo Dom
zdravlja Novi Pazar da mu je u skladu sa Planom raspodele sredstava za
zadravstvene ustanova čiji je osnivač Republika Srbija za nabavku opreme i
investicije i investiciono održavanje u 2020.godini, odobrilo sredstva za
nabavke sanitetskog vozila sa pratećom opremom – reanimobil u iznosu od
6.700.000 dinara.

Dom zdravlja je u obavezi da sprovede javnu nabavke u skladu sa zakonom o
javnim nabavkama i da Ministarstvu zdravlja dostavi dokumentaciju na
plaćanje.

Ovim putem će Dom zdravlja doći do novog vozila sa potrebnom pratećom
opremom i biti spremniji za novi talas epidemije Corona virusom.