utorak , 16 jul 2019
Novosti

Nova niža cijena obuke za pružanje prve pomoći za polaganje vozačkog ispita – 2000 dinara

Upravni odbor Doma zdravlja Novi Pazar je na sjednici 16.05.2019.godine usvojio novu nižu cijenu obuke za pružanje prve pomoći za polaganje vozačkog ispita od 2000 dinara.

Od sada će ukupni troškovi, obuka za prvu pomoć i lekarsko uvjerenje za buduće vozače, iznositi 3.800 dinara.