sreda , 17 april 2024
Novosti

Novo radno vreme Doma zdravlja Novi Pazar

U skladu sa novonastalom situacijom i merama Vlade R Srbije u borbi protiv virusa COVID-19, u Domu zdravlja Novi Pazar je organizovano novo radno vreme i to:
I smena: od 7 do 12.30 časova
II smena : od 12.30 do 18 časova
Novo radno vreme važi za sve službe Doma zdravlja Novi Pazar i gradske apoteke u sastavu, osim za Službu hitne pomoći koja svoj rad nastavlja kao i do sada (24 časa).