sreda , 17 jul 2024
Novosti

Obeležavanje Svetskog dana mentalnog zdravlja

Povodom obeležavanja Svetskog dana mentalnog zdravlja,10.oktobra,naš Dom zdravlja je sproveo niz aktivnosti.Kroz radionice i putem planiranih razgovora,naši lekari i medicinske sestre su na ovu temu razgovarali sa radnosposobnim licima i licima starijim o 65 god.Sve aktivnosti su bile usmerene da se  na vreme prepoznaju simptomi koji neretko nastaju usled svakodnevnog stresa,preopterećenosti poslom,da se umanji stigma i diskriminacija koje su i dalje prepreka socijalnom uključivanju.Istaknuto je pravo svakog pojedinca na dostupnos i pristupačnost zdravstvene zaštite i pravo na prihvatljivo i kvalitetno lečenje. Radionice su vodile dr.Elvira Kadrić,spec medicine rada,dr Azemina Omerović,specijalisti opšte medicine,dr Suzana Đerković doktor medicine,vms Dragana Ć.Radovanović,ms Ana Radisavljević i ms. Faris Nokšić.Izabrani lekari ostvarili su 46 planiranih razgovora i 6 radova u maloj grupi.