sreda , 17 april 2024
Novosti

Obeležavanje Svetskog dana srca

U koordinaciji sa Zavodom za javno zdravlje Novi Pazar i Udruženjem za borbu protiv šećerne bolesti,Dom zdravlja je realizovao javnu manifestaciju povodom obeležavanja Svetskog dana srca. Na gradskom šetalištu ,29.09.2023. od 11h-13h,naši lekari i medicinske sestre pružili su usluge merenja arteriskog pritiska i određivanje vrednosti glikemije.O značaju redovnih kontrola i o zdravim stilovima života sa našim građanima razgovarali su dr.Emin Delić,vms Mersija Tutić i patronažne sestre ms. Dina Omerović i vms Mersida Paljevac.Interesovanje je bilo veliko,građani su rado prihvatali savete,postavljali pitanja,a za one sa povišenim vrednostima krvnog pritiska i šećera predložen je češći nadzor izabranog lekara. U toku akcije korišćen je promotivni materijal Instituta za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut.