petak , 23 februar 2024
Novosti

DILS projekat

Dom zdravlja Novi Pazar je uspješno završio projekat „Investicionog granta“ kao sastavnog dela „DILS projekta – Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou“. Projekat je finansiran sredstvima u skladu sa Sporazumom o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne Banke za obnovu i razvoj, a preko Ministarstva zdravlja R Srbije. Dom zdravlja Novi Pazar je bio jedan od 43 domova zdravlja koji ... Read More »