četvrtak , 30 novembar 2023
Novosti

Saradnja Visoke medicinske škole iz Ćuprije sa Domom zdravlja Novi Pazar

Direktor Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji, dr sci. med Hristos Aleksopulos potpisao je protokole o saradnji sa rukovodiocima zdravstvenih ustanova u Novom Pazaru.

Cilj sastanka odnosio se na novine u pristupu obrazovanju medicinskih sestara na teritoriji Novog Pazara i planove Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji za interesovanje i brigu o obrazovanju medicinskih sestrara na teritoriji Sandžaka.

Ugovor o saradnji Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji i zdravstvenih ustanova u Novom Pazaru potpisali su direktor Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji, dr sci. med Hristos Aleksopulos i direktor Opšte bolnice Novi Pazar Dr Đerlek Mirsad, specijalista neurologije, direkotor DZ Novi Praz Dr Ervin Ćorović, specijalista radiologije i direktor Zavoda za javno zdravlje Novi Paraz Dr Šefrad Spahić, specijalista mikrobiologije.

Profesor Hristos Aleksopulos je tom prilikom istakao da je Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji državna akreditovana škola, koja planira da postane lider u visokom obrazovanju medicinskih sestra, što pokazuje i potpisivanje ugovora o saradnji sa zdravstvenim ustanovama u Novom Pazaru.

Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji, uključila se aktivno u proces reformi visokog obrazovanja medicinskih sestara i babica, a u skladu sa direktivama Evropske unije 2005/36 EU i 2013/55/EU. Te aktivnosti se odnose i na uključivanje VMŠ u Ćupriji u program Erazmus+, deo programa  za celoživotno obrazovanje, odnosno obrazovanje medicinskih sestara i babice iz radnog odnosa.

Visoka medicinska škola u Ćupriji je jedina visokoškolska strukovna ustanova koja je pokazala brigu za obrazovanjem medicinskih sestra u Sandzaku. Broj zaposlenih u zdravstvenom sistemu u Sandzaku je veliki, u OB Novi Pazar je 363 zapolena zdravstvena stručnjaka, u DZ Novi Pazar, 198 i u Apoteci 17 zdravstvenih stručnjaka.

Prisutni na sastanku u Novom Pazaru zaključili su da je neohodno hitno uključivanje medicinskih sestra iz procesa rada u obrazovni sistem visokog obrazovanja, po evrposkim kriterijumima, tako da će bilateralna saradnja Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji i zdravstvenih ustanova u Novom Pazaru biti intenzivnija u narednom periodu, čime će Visoka medicinska škola strukovnih studija iz Ćuprije postati lider u obrazovanju medicinskih sestra u Raškom okrugu.

Izvor: www.centralmedia.rs