četvrtak , 30 novembar 2023
Novosti

Službe Doma zdravlja Novi Pazar obeležile MART MESEC-MESEC BORBE PROTIV RAKA

Tim za prevenciju koordinirao je niz preventivnih aktivnosti sa ciljem promocije zdravih stilova života I mogućnostima korišćenja mera prevencije. Službe Doma zdravlja su u periodu od 01.03.2018.godine do 31. 03.2018 sve aktivnosti vezane za individualni I grupni rad kroz ordinaciju izabranog leka iskoristile za promociju zdravih stilova života u cilju prevencije ovih opakih bolesti.Činjenica da je sve veći broj obolelih od raka debelog creva  Nacionalno invalidsko udruženje ILCO iz Beograda  na čelu sa predsednicom Snežanom Milojević I svojom ekipom,odlučilo je da na dan 24.03.2018.godine sprovede akciju u Novom Pazaru.

A kcija je obavljena na gradskom trgu uz organizaciju ZZJZ ,Službe za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva I Službe za polivalentnu patronažu

Maketa debelog creva iz udruženja je postavljena na trgu gde je svaki građanin prošao kroz nju I imao priliku da vidi ilustraciju zdravog I bolesnog debelog creva.

Zdravstveni radnici iz naše ustanove kao I članovi udruženja su pozivali građane na redovne lekarske preglede,jer na vreme otkivena bolest je izlečiva.Prema slobodnoj proceni kroz maketu je prošetalo oko 150 građana.

Akciju je propratila i RTV Novi Pazar

U Novom Pazaru   25.04.2018.godine

TIM ZA PREVENCIJU

dr.Azemina Omerović

vss Dragana Radovanović

vms Gordana Ravić