sreda , 17 april 2024
Novosti

U ambulanti Trnava održano predavanje o značaju preventivnih pregleda – projekat #IMPORTANT

Povodom Oktobra – Međunarodnog mjeseca borbe protiv raka dojke, a u sklopu
planiranih projektnih aktivnosti iz projekta IMPORTANT, Dom zdravlja Novi
Pazar je 28.10.2022.godine, u prostorijama ambulante u Trnavi, organizovao
prvo u nizu predavanje za meštane tog sela i ostalih meštana koji
gravitiraju ka toj ambulanti na temu: Prevencija, dijagnostika i liječenje
karcinoma dojke i karcinoma grlića materice.
Predavanje je održala načelnica Službe za zdravstvenu zaštitu žena, dr
Mirsada Ličina.
Predavanje je otvorio pomoćnik direktora za finansijske poslove i član
projektnog tima, Muamer Delimeđac, koji je na početku govorio o značaju same
ideje projekta, kao i o planiranim aktivnostima.
Organizaciju predavanja su pomogle glavne sestre Službe za zdravstvenu
zaštitu odraslih, Gordana Ravić, i glavna sestra zdravstvene zaštite žena,
Rijalda Baltić Kecap, kao i ambulantna sestra Stojana Jevtović.
Sve prisutne su pokazale interesovanje za preventivnim pregledom, tako da su
uzeti podaci i svima će u najkraćem roku biti zakazani ginekološki pregledi
i ultrazvučni pregled dojke.
Dom zdravlja Novi Pazar u saradnji sa organizacijom FORS Montenegro –
Fondacijom za razvoj sjevera Crne Gore je 1. decembra 2021. započeo
realizaciju prekograničnog projekta “IMPORTANT – Unapređenje reproduktivnog
zdravlja u Srbiji i Crnoj Gori/IMProvement of Reproductive Health in Serbia
and Montenegro” koji ima za cilj unapređivanje kvaliteta i dostupnosti
usluga u oblasti reproduktivnog zdravlja i nivoa svijesti stanovništva o
značaju zdravih stilova života i prevencije u očuvanju reproduktivnog
zdravlja, posebno za socijalno ranjive kategorije stanovništva.
Projekat finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične
saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020. Ugovorno tijelo za projekat je
Ministarstvo finansija Republike Srbije – Sektor za ugovaranje i
finansiranje programa iz sredstava EU.