sreda , 17 jul 2024
Novosti

U preventivi je spas

Projekat razvoja zdravlja Srbije koji u novopazarskom Domu zdravlja sprovodi Dispanzer za žene uspešno se sprovodi i pod ovakvim uslovima nametnutim korona virusom.
“Voli se.Pregledaj se.Budi zdrava” , poruka je svim ženama koje bi za sebe trebalo da odvoje samo malo vremena i odu na preventivni pregled i shvate da je u preventivi spas.
“Mislim da je Dom zdravlja uradio ta?no ono što je trebalo da se uradi u ovakvim situacijama i otežanim okolnostima prouzrokovanim pandemijom korona virusa a cilj je bio da se urade preventivni pregledi i oni su u tome uspeli na veoma zadovoljavaju?i na?in”, ocenio je koordinator za grantove u jedinici za koordinaciju projekta Svetske banke, dr Predrag Životi?.
Na?elnica Dispanzera za zdravstvenu zaštitu žena doktorka Mirsada Li?ina kaže da ovaj projekat ima veliki zna?aj za sve pacijentkinje naro?ito one koje se duži vremenski period nisu javljale na preglede. Rekla je da je na prili?no zadovoljavaju?i odziv pacijentkinja dosta uticao i promotivni spot emitovan na televiziji. Istakla je da projekat dobijen na osnovu 44 910 uraðenih usluga u Dispanzeru 2019.godine a da je u toku prošle, pruženo 39 527 usluga.
“Mogli smo više, mogli smo bolje da su okolnosti bile druga?ije i da se ne nalazimo u ovakvoj epidemiološkoj situaci ali i ja kao koordinator ovog projekta, zadovoljan sam kako se projekat odvija”, kazao je Muamer Delimeðac.On je napomenuo da je vrednost projekta tri ipo miliona dinara od ?ega je million dinara izdvojeno za nabavku nove opreme a kompletna kampanja je finansirana sredstvima Ministrastva zdravlja preko Doma zdravlja Novi Pazar.
Ina?e, podrška za ostvarenje ovog projekta obezbeðena je kroz grantove za projekte u okviru “Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije” i “Dodatnog finansiranja za Drugi projekat razvoja zdravstva Srbije”, preko Vlade Republike Srbije, iz sredstava zajma Svetske banke.

Tekst je preuzet sa https://rtvnp.rs

izvor:youtube