sreda , 21 april 2021
Novosti

Žiro račun – Testiranje RT-PCR metodom radi ispitivanja prisustva virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev građana

На интернет страници објављен је жиро рачун на који ће грађани моћи да уплате изврше уплату у циљу тестирања у најближем дому здравља или заводу за јавно здравља. Као доказ о уплати, грађани на увид могу да доставе папирну или електронску уплатницу – електронска уплатница може бити и она коју грађанин поседује на свом мобилном телефону или таблету.

Термин за тестирање грађани могу заказати позивом на број 011/362-0000.

Време чекања на резултата је од 24 сата до 48 сати од узимања бриса. Грађани резултате могу преузимати у здравственој установи у којој је извршено узимање бриса или електронским путем посредством Портала еЗдравље и Портала еУправе Владе Републике Србије. За стране држављане, резултат може бити послат и на мејл адресу од стране надлежног завода за јавно здравље.

Жиро рачун – Тестирање RT-PCR методом ради испитивања присуства вируса SARS-CoV-2 на лични захтев грађана

Инструкција за уплату средстава за услугу RT-PRC  тестирања на присуство SARS-CoV2 на лични захтев на подрачун Републичког фонда за здравствено осигурање број: 840-17750-34 ПОДРАЧУН ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РФЗО-ЗА УСЛУГЕ RT-PCR ТЕСТИРАЊА НА ПРИСУСТВО SARS CoV2

ФИЗИЧКА ЛИЦА:

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме уплатиоца, Адреса становања, Место пребивалишта;

СВРХА УПЛАТЕ: Услуга тестирања на присуство SARS-CoV2

ПРИМАЛАЦ: Репбулички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 189-готовински/290-безготовински

ИЗНОС: 6.000,00 динара

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА): ЈМБГ УПЛАТИОЦА

 

ПРАВНА ЛИЦА:

УПЛАТИЛАЦ: Назив и седиште правног лица;

СВРХА УПЛАТЕ: Услуга тестирања на присуство SARS-CoV2

ПРИМАЛАЦ: Републички фонд за здравствено осигурање

ШИФРА ПЛАЋАЊА: 290

ИЗНОС: 6.000,00 динара

РАЧУН ПРИМАОЦА: 840-17750-34

ПОЗИВ НА БРОЈ ОДОБРЕЊА (БЕЗ МОДЕЛА):  ПИБ ПРАВНОГ ЛИЦА

НАПОМЕНА: УКОЛИКО ПРАВНО ЛИЦЕ УПЛАЋУЈЕ СРЕДСТВА ЗА ВИШЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА СПИСАК ЛИЦА СА ЈМБГ